Home

Achtergrond

Export varkens daalt in tweede helft van 2009

De Nederlandse uitvoer van vleesvarkens is in de afgelopen maanden gedaald.

In de eerste helft van het jaar steeg de export ten opzichte van 2008, daarna werd die trend doorbroken. Uit exportcijfers van het Productschap Vee en Vlees blijkt dat de export sinds eind juni 3,2 procent lager lag dan vorig jaar. In totaal werden er tussen 1 juli en 6 november 1.313.467 vleesvarkens geëxporteerd, vergeleken bij 1.356.362 in dezelfde periode vorig jaar.

In de eerste zes maanden van dit jaar werd er juist aanzienlijk meer uitgevoerd dan in de eerste helft van 2008. De export steeg met 18,7 procent tot 2.150.404 vleesvarkens. Er is dus een duidelijke kentering te zien. Vooral Duitsland importeert in de laatste maanden minder varkens. Vergeleken met 2008 ligt de uitvoer naar Duitsland in het tweede halfjaar 14 procent lager. Ook relatief gezien daalt het Duitse aandeel in de export. In de eerste helft van 2009 ging 79,6 procent van de varkens naar Duitsland, daarna daalde dat tot 71,6 procent.

Het aantal slachtingen in Nederland laat juist een tegengestelde trend aan de exporten zien. In het eerste deel van het jaar daalde het aantal slachtingen ten opzichte van vorig jaar met 7,4 procent. In de periode na juli is echter een lichte stijging van de slachtingen te zien. Hoewel het slechts om 0,6 procent gaat, is dat duidelijk wel een trendbreuk vergeleken met het eerste halfjaar.
De totale productie blijkt eigenlijk niet te veranderen. De daling van de exporten wordt opgevangen door een herstel van de slachtingen. Na 1 juli werden er zowel in 2008 als in 2009 6,6 miljoen vleesvarkens geslacht of geëxporteerd.

Het ligt dan ook voor de hand dat de export van varkensvlees iets toeneemt. Sinds 1 juli ligt deze ongeveer gelijk aan het niveau van 2008. Voor die tijd werd er juist een sterke daling met 15 procent gesignaleerd. De vleesexport lijkt zich dus iets te herstellen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.