Home

Achtergrond

Europees landbouwbeleid: ongelijk speelveld

Het Europees landbouwbeleid wordt er niet helderder op, zoveel is te zeggen over de extra bedragen die de lidstaten spenderen aan plattelandsontwikkeling.

Waar Duitsland 130 miljoen euro besteedt aan zijn eigen zuivel, en andere landen tientallen miljoenen euro's, daar laten Nederland en Denemarken hun melkveehouderij met lege handen staan.

Dat grote verschillen zouden ontstaan in de besteding van de plattelandsgelden, werd voorzien bij de aanpassing van het landbouwbeleid, eind vorig jaar. Tegenstanders van de verruiming van de melkquota, zoals Duitsland en Frankrijk, werden toen over de streep getrokken met de toezegging dat ze modulatiegelden zouden mogen inzetten voor versterking van hun zuivelsector. Via die weg kreeg Duitsland toch nog een beetje zijn vurig gewenste melkfonds.

LTO-voorman Siem-jan Schenk heeft in zekere zin gelijk als hij stelt dat moet worden gekeken naar het 'totaalplaatje'. Tegelijk constateert hij niet zonder reden dat daar moeilijk iets zinnigs over te zeggen valt, bij alle verschillen in de berekening van inkomenssteun alleen al.

Alle onduidelijkheid maakt het draagvlak voor een Europees landbouwbeleid in elk geval niet groter. En de verschillen in besteding brengen renationalisatie van dat beleid een stap dichterbij.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.