Home

Achtergrond

Enquête: minder antibiotica plicht boer

Bijna driekwart van de varkenshouders (74 procent) vindt dat hij zelf hoofdverantwoordelijk is voor het terugdringen van het antibioticaverbruik op hun bedrijven.

Dat blijkt uit een enquête die Varkensartsen Twente heeft gehouden tijdens de relatiedagen intensieve veehouderij in Hardenberg. Varkensartsen Twente is een dierenartsenpraktijk met vestigingen in Den Ham en Harbrinkhoek. 145 mensen vulden de vragenlijst in. Hiervan waren er ruim 50 varkenshouder. Voor het overige ging het om mensen uit de periferie en andere veehouders. De resultaten van de enquête kwamen vandaag naar buiten.

Dierenarts Valentijn Thuring van de praktijk is er blij mee. "Het zegt dat varkenshouders heel goed weten waar hun verantwoordelijkheid ligt." Hij geeft zelf wel aan dat het wat hem betreft ook een gedeelde verantwoordelijkheid is van onder meer varkenshouder, dierenarts en voerleverancier.

62 procent van de varkenshouders meldt dat het een goede zaak is dat het antibioticaverbruik wordt teruggedrongen. Eenvijfde van de varkenshouders vindt dat er al weinig antibiotica worden gebruikt.

De geënquêteerden bleken zich ook zeer wel bewust van hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de volksgezondheid. Als hoofdreden voor de terugdringing van antibioticaverbruik scoorde de volksgezondheid het hoogst met 69 procent. Een goede tweede reden is de kostenbesparing en de verbetering van de bedrijfsresultaten.

Op de vraag waar de grootste mogelijkheden liggen voor het terugdringen van antibiotica noemde 84 procent van de geënquêteerden als eerste een goede voeding. Op de tweede plaats noemden de respondenten de bedrijfshygiëne en de bedrijfsvoering. Slechts
2 procent van de varkenshouders noemden de SPF-houderij, waarbij de dieren worden gehouden onder ziektekiemvrije omstandigheden.

Of registreer je om te kunnen reageren.