Home

Achtergrond

Elke dag stoppen 6 bedrijven

Het aantal bedrijven in de land- en tuinbouw neemt met gemiddeld zes per dag af.

Nederland telde op 1 april 73.000 bedrijven, 3 procent minder dan in 2008. Dit blijkt uit voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2009.

De oppervlakte landbouwgrond is met bijna 2 miljoen hectare nauwelijks veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Dit betekent dat verreweg de meeste landbouwgrond van stoppers wordt overgenomen door boeren die uitbreiden.

Ongeveer 57 procent van de totale landoppervlakte van Nederland is in gebruik bij boeren.

Het doorsnee landbouwbedrijf wordt steeds groter. In 2009 had een gemiddeld bedrijf 26 hectare cultuurgrond. Dat is 2,3 procent meer dan een jaar eerder. De gemiddelde oppervlakte cultuurgrond steeg bovengemiddeld op tuinbouwbedrijven en intensieve veehouderijbedrijven.

Een doorsnee tuinbouwbedrijf is bijna 9 hectare groot en een intensieve veehouderij 8,3 hectare. Een akkerbouwbedrijf bewerkt 42,4 hectare grond.

De schaalvergroting in de veehouderij bleef met 1,3 procent beperkt. In deze sector bedroeg de gemiddelde oppervlakte ruim 29 hectare.

In 2009 was er ruim 1 miljoen hectare grasland. Dat is 53 procent van alle cultuurgrond. Graan en snijmais waren goed voor respectievelijk 12 en 13 procent, aardappelen 8 procent.

De glastuinbouw valt qua oppervlakte met een aandeel van 0,5 procent hierbij in het niet, maar levert wel een belangrijke economische bijdrage aan de Nederlandse landbouw. Dit komt vooral doordat de opbrengsten per hectare vele malen hoger zijn.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.