Home

Achtergrond 4 reacties

Eerst rekenen, dan overtuigen

Doorrekenen geeft aan het begrip solidariteitsheffing voor mest betekenis.

Zonder melkquotering en met strengere bemestingsnormen is de kans groot dat de koeienboeren met hun overschotmest de mestmarkt gaan verzieken, is wel eens de vrees.

In de varkenshouderij zijn ze er daarom niet gerust op. Waar de varkenshouderijvoorlieden krachtig pleiten voor een georganiseerde aanpak, desnoods met heffingen om een basismestverwerking met bijbehorende export, wil de melkveehouderij van geen collectiviteit weten.

„Elke sector moet zijn eigen mestprobleem oplossen”, zegt NMV-voorzitter Hans Geurts. „Iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen.” Vakgroepvoorzitter Siem Jan Schenk van LTO vindt zelfs dat elke individuele ondernemer zijn eigen mestprobleem moet oplossen. Vanuit de melkveehouderij is er geen enkele animo om na te denken over collectieve maatregelen om het mestprobleem, de mestafzetkosten, binnen de perken te houden.

Je kunt je afvragen of zo’n categorische afwijzing van bijvoorbeeld een heffing om mestverwerking een opstapje te geven, wel zo handig is. Waarom eerst niet eens doorgerekend wat het effect is van een heffing van €1 op iedere kuub mest die in Nederland wordt geproduceerd: een bedrag van €28 per melkkoe per jaar (inclusief jongvee) of €1 per vleesvarkenplaats. Misschien dat met een euro per kuub mest er wel twee of meer bij de afzet zijn te besparen.

Dat van verwerking en export de grondloze varkenshouderij in eerste instantie het meest gaat profiteren, is geen reden voor terughoudendheid.

Maar laat de varkenshouderij niet op eensgezindheid wachten. Reken eerst dat idee van Rabobank van een heffing op alle geproduceerde kuubs mest sowieso eens door. Pas dan begin de speurtocht naar draagvlak, die trouwens ook in de varkenshouderij niet vanzelfsprekend aanwezig is.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  boerin

  Het is niet uit te leggen aan een extensieve boer dat hij lage toeslag-rechten heeft omdat hij grondgebonden boert , maar wel het mest-probleem van een intensieve ondernemer moet financieren/betalen.

 • no-profile-image

  boertje

  Het is niet te begrijpen dat de melkkoeien niet hoeven te voldoen aan amoniak eisen, derogatie hebben en al jaren subsidie kenden en dat nog denken dat ze alleen op de wereld zijn.
  Een Varkenshouder.
  Eerst alle regels gelijk en dan het quotum er af.

 • no-profile-image

  john

  waarom is het nu allemaal zo moeilijk, heffingen per dier bla bla. op elke hectare landbouwgrond kan een bepaalde hoeveelheid mineralen uit dierlijke mest.. op elke hectare landbouwgrond zitten dus de fosfaat en stikstof rechten. Waarom de koppelingen met dieren gemaakt is snap ik nog steeds niet. Koppel de rechten aan de grond! Als ik niet meer hoef te investeren in varkensrechten of te leasen. kan ik die 20 euro per vleesvarken aan leasekosten gebruiken om die ene kuub mest te verwerken en te exporten. voor zeugen zijn de leasekosten 55 euro dit betekent dat er elf euro per kuub beschikbaar is om de mest te verwerken en te exporteren. Bij een gemiddelde mestprijs van 15 euro de kuub mag een kuub vleesvarkensmest dus 35 euro kosten om te verwerken en te exporteren een kuub zeugenmest mag dan 26 euro kosten. Voor deze prijzen kan ik mijn mest prima verwerken en exporteren dacht ik zo. Maar door het stelsel met varkensrechten worden investeringen in mestverwerking en export tegengehouden.

 • no-profile-image

  john

  extensieve boeren hoeven niet te betalen voor intesieve boeren, zij hebben toch de grond en geen probleem? alleen intensieve boeren kennen een mestprobleem en dienen dat ook zelf op te lossen. Intensieve boeren kunnen de mestproductie koppelen aan de rechten die op de landbouwgronden zitten. Heb je als bedrijf onvoldoende rechten gekoppeld? dan dien je het overschot te verwerken of te exporteren of misschien zelfs een combinatie. Mest verwerken is geen probleem als de dierrechten maar verdwijnen. Samen met het verdwijnen van de dierrechten zal ook het mestprobleem verdwijnen. De mesthandel zal ook overzichtelijker worden. gronden dichtbij intensieve gebieden zullen beter beloond worden door de lagere transportkosten, gronden ver weg zullen minder beloond worden. Oh ja maakt een ondernemer geen gebruik van zijn mestaanvoerrechten, dan zal deze plaatsingsruimte verdwijnen, deze ruimte mag dan niet gecmpenseerd worden met kunstmest. Zo zou ik het aanpakken. de mest samen met de varkens, eieren en melk de grens over en daarbij onze eigen bodem maximaal benutten.

Of registreer je om te kunnen reageren.