Home

Achtergrond

EU-subsidie naar kwetsbaar gebied

De Europese landbouwsubsidies komen in Nederland vooral terecht in gebieden die kwetsbaar zijn voor nitraatuitspoeling, stikstofdepositie en verdroging.

Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksinstituut Alterra, van Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Gebieden met hoge landbouwnatuurwaarden krijgen veel minder Europees geld. Volgens Alterra komt dat vooral door dat Europese subsidies in het verleden gericht waren op productieverhoging, marktbeheer en inkomensstabilisatie.

De ontkoppeling heeft daaraan een eind gemaakt, maar de steun komt nog steeds terecht in die gebieden. De hoogste hectaresteun krijgen boeren in Oost-Groningen en Drenthe (zetmeelaardappelen en suikerbieten), de Gelderse Vallei (vleeskalveren), Friesland, Overijssel en Noord-Brabant (zuivel).

De onderzoekers suggereren om de subsidiestromen bij te sturen voor landschap en natuur en minder naar gebieden die te lijden hebben onder uitspoeling vna nitraat, verdroging en stikstofdepositie.

Of registreer je om te kunnen reageren.