Home

Achtergrond

EU kraakt toezicht op veetransport Frankrijk

De Franse controles op het transport van vee zijn sterk voor verbetering vatbaar.

Veel essentiële zaken zijn niet in orde. Dit blijkt uit een rapport dat de Europese Commissie heeft gepubliceerd naar aanleiding van een inspectiemissie in het voorjaar van 2009.

Het inspectiebezoek resulteerde in een twaalftal aanbevelingen voor verbetering. Deze aanbevelingen betreffen essentiële zaken, zoals het advies om te zorgen dat gecontroleerd wordt dat, wanneer vrachtwagens worden goedgekeurd voor lange-afstandtransporten, er ook daadwerkelijk voorzieningen op zitten (en niet alleen op papier) die nodig zijn voor dit transport. Bijvoorbeeld drinkwatervoorziening. Ook moeten controleurs wel beschikken over actuele eisenpakketten – bijvoorbeeld over de beladingsgraad – wanneer ze een vrachtwagen controleren. Voort is het nodig dat, wanneer onregelmatigheden worden vastgesteld bij een veetransport, er ook voor wordt gezorgd dat dit wordt teruggekoppeld aan de instanties die de transportmiddelen en het -bedrijf hebben gecertificeerd.

Belangenconflicten

Ook is het nodig om belangenconflicten te voorkomen bij de transportcontroles. Vooral waar het gaat om de inzet van private controleurs. Frankrijk zet deze mensen in om de eigen controleurs te ondersteunen of werk uit handen te nemen, maar deze mensen zijn kennelijk nogal eens gevoelig voor druk van anderen. Volgens de EU-inspecteurs is het eveneens nodig om te zorgen dat de Franse controleurs voldoende zijn getraind om hun werk te kunnen doen, dat de erkenningen voor transportbedrijven regelmatig worden nagelopen en gecontroleerd, dat wordt opgelet dat geen wrakke of zieke dieren worden vervoerd en dat, wanneer er misstanden of overtredingen zijn, ook wordt gezorgd dat deze zaken worden rechtgezet.

De Franse autoriteiten hebben in een reactie toegezegd dat ze actie zullen ondernemen naar aanleiding van de bevindingen. Deels zouden de problemen echter ook worden veroorzaakt door gebrekkinge informatie over buitenlandse transporten.

Of registreer je om te kunnen reageren.