Home

Achtergrond 6 reacties

Drenthe: extra slot op intensieve bedrijven

Drenthe legt een extra slot op de vestiging van intensieve bedrijven.

Nieuwvestiging van bedrijven was al niet toegestaan, maar nu wordt de ontwikkeling van bestaande bedrijven aan extra voorwaarden verbonden.

Dat blijkt uit het concept provinciaal omgevingsplan, dat volgende week woensdag in de Statencommissie omgevingsbeleid aan de orde komt.

Volgens GS tasten intensieve veehouderijbedrijven de belevingswaarde van het buitengebied aan en leiden ze tot een grotere milieudruk. "Nieuwvestiging van intensieve veehouderijbedrijven sluiten wij daarom uit." LTO Noord Drenthe is het oneens met het standpunt van GS, omdat daardoor de ontwikkeling van bestaande bedrijven wordt belemmerd. Uitbreiding van intensieve veehouderij is alleen mogelijk als elders in de provincie intensieve bedrijven verdwijnen.

LTO Noord Drenthe is het op grote lijnen eens met de visie van de provincie, maar op een aantal punten staan de provincie en LTO Noord tegenover elkaar, zegt provinciaal secretaris Dries van Rozen. Rozen zegt dat er bescherming moet komen voor de landbouw in de aangewezen landbouwgebieden, zodat de grond en de gebouwen niet beschikbaar komen voor bij voorbeeld autosloperijen.
In gebieden waar de landbouw een functie heeft naast recreatie, landschap en water, mogen de landbouwbedrijven niet het kind van de rekening worden, zegt Van Rozen. De provincie wil ruimte bieden aan nieuwe initiatieven in de landbouw een groot deel van de Veenkoloniën, ten noordoosten van Emmen.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Drent

  Drenthe zet zichzelf buitenspel, als er nu (onder strikte voorwaarden) een goeie voorzet komt, kan ze de kans niet eens benutten!! Tenzij GS tegen een gezonde economische ontwikkeling, met de nodige spin-off, is. Het kan toch niet zo zijn, dat een provincie, die op dit terrein, voldoende verantwoorde mogelijkheden heeft, zichzelf op voorhand "nee" verkoopt, kom op GS, gebruik Uw gezonde boeren verstand!

 • no-profile-image

  ed

  Dit bericht geloof je toch niet,wat zal drente zich economische sterk ontwikkelen,zeker na de voedsel behoefte van 2050 toe.Belachelijk wat een provincie, hier moet ingegrepen worden.Drente moet in de toekomst niet zeuren over verloedering en achteruit gang van het plattelend economische telt deze provincie binnen kort niet meer mee,en kunnen de mensen in de woonkernen aldaar hun hand ophouden in het ouderwertse bolwerk daar.

 • no-profile-image

  Drent

  Meneer Rozen zal op onze kosten wel op "rozen zitten" en met zijn voorbeeld van autosloperijen slaat hij de plank helemaal mis. Dat slaat nergens op.
  Hij wil slechts de toekomst voor nieuwe bedrijven, die zich aan een streng regime willen onderwerpen, onmogelijk maken en de bestaande bedrijven, waar generaties lang het hele familievermogen in geïnvesteerd is, op slot doen, zodat deze in de toekomst ten dode zijn opgeschreven!
  Is dat de toekomstvisie van GS in Drenthe?
  Ik kan mij niet voorstellen, dat er weldenkende Drenten, gekozen in Gedeputeerde Staten, om de belangen van de Drentse bevolking te behartigen, zijn die,voor een dergelijk voorstel stemmen.

 • no-profile-image

  Zuid-Hollander.

  Drenthe is een provincie waar nog een heel klein beetje Nostalgie is. Dat moeten wij zo houden!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Kom er maar in Gert.........

 • no-profile-image

  boer

  Dit is zeker bedoeld om de enorme uitbreiding van een varkensbedrijf in Nijensleek tegen te houden,waarvan een een aanvraag bij de gemeente en provincie ligt

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.