Home

Achtergrond

Donner: regelingen gehandicapten samenvoegen

Het is beter en goedkoper om hulp aan gehandicapten op het gebied van scholing, werk en zorg samen te voegen.

Dat stelde minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) gisteren tijdens een bijeenkomst van de Haagse afdeling van zijn partij, het CDA.

Volgens Donner worden nu mensen geconfronteerd "met verschillende regelingen vanuit verschillende invalshoeken''. Op dat probleem zegt hij nu te stuiten bij hervorming van de Wajong-regeling voor mensen die van jongs af aan een lichamelijke en of geestelijke beperking hebben.

De minister wees er ook op dat het kabinet een van de ambtelijke werkgroepen "nadrukkelijk'' heeft gevraagd in het onderzoek naar de miljardenbezuinigingen de samenhang tussen de regelingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te onderzoeken. Daarbij gaat het om bijstand, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, sociale werkplaatsen, AWBZ en het speciaal onderwijs.

Eerder op de dag was Donner ook bij een bijeenkomst over kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, die werd georganiseerd door de Sociaal-Economische Raad en uitkeringsinstituut UWV. Voorzitter René Paas van Divosa, de vereniging van directeuren van sociale diensten, pleitte daar eveneens voor "één regeling voor de onderkant van de samenleving''.

Zo zei Paas dat zowel de bijstand als de Wajong een regeling voor werken met loonkostensubsidie. Allerlei regelingen lijken op elkaar en zijn bestemd voor groepen die veel op elkaar lijken. In de bijstand zitten bijvoorbeeld ook mensen met handicaps en in de Wajong net zo goed ADHD'ers met gedragsproblemen, die niet aan het werk komen.

De verschillende regelingen maken het volgens Paas nodeloos ingewikkeld. De problemen in de samenleving moeten in zijn ogen in samenhang met elkaar worden bekeken.

"Er is een knetterhard verband tussen allochtonen, dropouts en grote steden'', zei de voorman van sociale diensten van gemeenten. Volgens hem is een aanpak op lokaal niveau nodig. ,,Als wij er niet in slagen op wijkniveau de zaken aan te pakken, ontstaat er een kruitvat. Dan komt er een vertrouwenscrisis die veel heftiger is dan de economische crisis die we nu meemaken,'' zo waarschuwde hij.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.