Home

Achtergrond 23 reacties

DR bevestigt verlies van 50.000 hectare grond

Door herziening van de grenzen en oppervlakte van percelen door Dienst Regelingen (DR) verliest Nederland 2 tot 3 procent van zijn landbouwareaal.

Dat wordt bevestigd door DR in een bericht dat Boerderij vandaag publiceert. Het betekent dat door de door Brussel voorgeschreven perceelsherijking 40.000 tot 60.000 hectare landbouwgrond verdwijnt. Dat gerucht dook al eerder op en DR bevestigt de juistheid daarvan.

De Dienst wijst er op dat het een voorlopige schatting is. Voor een nauwkeuriger berekening verricht DR nu een inventarisatie, waarvan de uitkomsten mogelijk deze week naar buiten komen.

LTO, die zich grote zorgen maakt over de perceelsherziening, wil op korte termijn een gesprek met landbouwminister Gerda Verburg.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  koetje

  Waterschapsheffingen worden berekend op de kadastrale maten,dus dan zouden deze maten ook niet meer kloppen, dit betekend dan dat wij ook jaren teveel pacht hebben betaald.

 • no-profile-image

  rekenmannetje

  oei, te veel mest gereden per ha !!! Te veel grondbelasting betaald !!! Te veel premie gehad !!! mijn opbrengsten kloppen niet meer !!! Per saldo zal er weinig veranderen, alleen zullen er weer een 100tal ambtenaren bijkomen voor de rechtzetting en dus weer meer formulieren en zorgen. Wie betaald dit ? Wij natuurlijk !!
  Maar 't is goed voor de werkgelegenheid en de politiekers hebben weer werk, altijd KAMERVRAGEN.

 • no-profile-image

  Zandboer

  Tja, wel meer oppervlakte nu
  Sateliet is niet nieuw, intensieve controle wel. Verhaal over boomranden etc, tja, hier in de wijde omtrek niet. Denk dat de meeste, al dan niet bewust, altijd teveel de sloot hebben meegetekend. Je kunt nu hard gaan zeuren, of zelf wel beter weten en denken dat is toch maar mooi wel gelukt al die jaren. Heb zelf niet zoveel moeite met de controles, ook niet als het andersom was geweest.
  Wim, waar haal je opeens 20% vandaan?

 • no-profile-image

  kloppend perceel

  waar gaat het over. ik heb altijd begrepen dat ik voor de meitelling alleen maar de beteelde opp. mocht opgeven dus geen slootkanten en paden. Die zitten wel in de kadastrale maten. Wegens alle commotie laatste dagen in de media heb ik vandaag maar eens in mijn dossier van het lnv loket gesnuisterd en wat blijkt ik heb ineens 0,5 ha MEER dan ik aan beteeld oppervlak heb opgegeven. het ene perceel was iets kleiner het ander perceel iets groten maar per saldo dus MEER.
  Als iemand dus klaagt dat die grond kwijt is omdat een bosje of poeltje nu niet meer mee telt, dan heeft die betrokken boer dus al vanaf 1992 te veel ha toeslag ontvangen. want vanaf begin af aan werden we verplicht BETEELT oppervlak op te geven.

 • no-profile-image

  voel me

  IS ER EEN NIEUWE SATTALIET GEINSTALLEERD NU, EERDERE CONTROLLES WAREN TOCH OOK VIA DE SAT.????

 • no-profile-image

  Gras

  Ieder nadeel heeft ook zo zijn voordeel.
  Hoeft er minder landbouwgrond omgezet te worden in natuur.

 • no-profile-image

  gert

  Dus het meten door het kadaster is maar natte vingerwerk

 • no-profile-image

  harry

  de aanpassing van de percelen gaat tot gevolg hebben dat je niet alle toeslagrechten meer kunt verzilveren
  maar dan was de oppervlakte in de reverentiejaren ook niet goed zal de minister deze dan ook moeten aanpassen
  worden de ruilverkavelingslasten en de waterschaplasten ook aangepast?
  HEBBEN DE AMTENAREN OOK WEER WERK
  OM OP DE BEZWAARSCHRIFTEN TE
  REAGEREN
  SUCCES DOEI

 • no-profile-image

  landkenner

  En hoe zit het dan met de kruinvormige landbouwpercelen ? ( En die zij er een heleboel in Friesland) .De beteelde oppervlakte van een kruinig landbouwperceel is groter dan van een zelfde perceel dat een vlakke ligging heeft. Waneer men bij LNV aan muggezifterij wil doen, moeten ook de oppervlaktes die landbouwpercelen met een kruinige ligging hebben worden herzien. Echter die kruinige ligging valt met een sateliet niet te meten.

 • no-profile-image

  jp

  Hier valt het mee 0,25% minder bij 18 percelen, we hebben bijna geen bos of bomen langs het land en wel behoorlijk wat schouwpaden, dat scheelt misschien wel.

 • no-profile-image

  koetje

  @kloppend perceel Op zich heb je gelijk,maar ook de halve sloten zitten in de kadastrale maten en ik heb er weinig vertrouwen in dat dit precies kan worden opgemeten via luchtfotos,wij hadden een grote sloot laten slatten deze modder lag nog op de slootkant over een breedte van ongeveer 5 meter tijdens de foto name.
  Deze meters zijn er wel vanaf getrokken
  dit klopt niet en het zal wel weer een hoop tijd en energie kosten om dit te herstellen

 • no-profile-image

  koetje

  Mee eens veehouder achterhoek,de hele werkwijze klopt gewoon niet ;je hebt de kadastrale maat hier trek je de halve sloot vanaf +eventuele kavelpaden en zo houd je de gemeten maat over,simpel zat. Wanneer iemand 10 km slootkanten heeft en je hebt een afwijking van een halve meter dankzij satalietfotos heb je al een verschil van 0.5 ha

 • no-profile-image

  melkveehouder

  En de subsidies die per ha zijn gegeven ook vernietigbaar? En stel je hebt 5 ha grong gekocht en het blijkt 4,9 ha te zijn Wat dan ? Volgens mij willen ze gewoon geld besparen op de subsidie die allemaal nu per ha gaat. Makkelijk bezuinigen weer!!

  En je moet nu ook over natuurgrond b.v bos waterschapslasten betalen, die hebben er dus al rekening mee gehouden!!!

  En minder landbouwgrond naar natuur maken zal dus niet minder worden maar meer in verhouding!!!!

 • no-profile-image

  Alles

  Simpel de steun per hectare die overblijft flink verhogen, want die hebben al die tijd te weinig ontvangen. Eventueel met terugwerkende kracht en rente.

 • no-profile-image

  Westbrabander

  Dat is dan 2.500.000.000 euro

 • no-profile-image

  kloppend perceel

  Koetje boe,
  ik geloof graag dat er dingen niet kloppen. ik heb er ook geen vertrouwen in dat alles vanaf de sateliet kloppend zal zijn. ik heb volgens mij een lotje uit de loterij maar ik zie ook dat het niet klopt aangezien ze bij mij wel een pad hebben meegenomen. en als ik dan kijk hoe die lijnen langs mijn ongeveer 16 km kromme slootkant getrokken zijn,,,, mag ik blij zijn met de te grote opmeting. maar voor het zelfde geld had ik ook 2 ha minder.

 • no-profile-image

  burger

  Worden alle subsidies over deze 30.000 ha ook teruggevorderd? Ik hoop het wel. Met dit geld zijn de weidevogels de nek om gedraaid.

 • no-profile-image

  veehouder

  Als reactie op "kloppend perceel, geer" van 24 nov:
  Op zich heb je natuurlijk gelijk, als de mensen die de perceelslijnen tekenen nauwkeurig en capabel zijn. Wij hebben veel percelen met bomen erlangs. Bijvoorbeeld een rechte weg met een rij grote eiken (van de gemeente) en dan ons land. Iemand met verstand van zaken weet dan dat de perceelsgrens met de weg mee loopt en recht is. Maar ze kijken vanaf de lucht en zien de boomtoppen en die lijn is grillig. Gevolg: een perceelsgrens met bochten of meerdere hoeken en een kleinere oppervlakte. Zo zijn er heel veel percelen op deze mannier te klein geworden. De eerlijkheid gebied me te zeggen dat ze ook percelen groter hebben gemaakt, door een sloot langs de weg niet mee te nemen maar de nieuwe perceelsgrens vlak langs de weg te leggen. De methode is absoluut niet nauwkeurig!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Lijkt me vervelend voor de wateromslagheffingen van de Waterschappen en andere instanties waar op basis van areaal geheven wordt. Deze zijn dan gebaseerd op onjuiste gegevens en aldus vernietigbaar.

 • no-profile-image

  kees

  wij hebben in die tijd alle percelen opgemeten om de beteelde oppervlakte te kunnen opgeven en nu wel 7 ha. kwijt!!!

 • no-profile-image

  PC

  Laten ze bij elke boer in het veld met gps komen meten, is de enigste betrouwbare methode. ik het intekenen gecontroleerd maar het klopt van geen kant.

 • no-profile-image

  Altijd

  Zo is het maar net eerst grotere percelen dankzij sateliet meting en nu kleinere percelen dankzij dezelfde sateliet meting. En zo houden we elkaar aan het werk. Iedereen succes toegewenst in de nu volgende juridische procedures. P.S. vroeger werd alles goed gemeten met de hand.

 • no-profile-image

  wim

  Ze hebben opgaves in eerdere jaren zogenaamd altijd deskundig beoordeeld bij DR. Nu worden wij opgezadeld met het probleem dat iedere boer tot 20% minder beteelde oppervlakte heeft, Het volgende probleem is onze mestafzet, er moet door iedereen tot 20% meer mestafzet geregeld worden. Misschien een streek van de overheid om werkgelegenheid te stimuleren p.s. WEER MEER MEST OP DE WIELEN!!! OF WEER DUUR BUNDERTJE LAND ERBIJ KOPEN!!! p.s. OOK DE MESTNORMEN HEBBEN ZE NAAR OMLAAG AANGEPAST Ik vind dat ze beter veruiming van de mestnormen hadden kunnen doorvoeren bij lnv, Maar T'ja???

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.