Home

Achtergrond 39 reacties

DDB: nog steeds geen structurele oplossing

De tot nu toe genomen maatregelen door Brussel bieden geen structurele oplossing voor het probleem in de melkveesector.

Dat zegt Sieta van Keimpema, voorzitter van de Dutch Dairymen Board (DDB).

Afgelopen week bekrachtigden de Europese landbouwministers twee nieuwe maatregelen om de melkveesector te ondersteunen. Zo is het vanaf nu mogelijk de opkoop van melkquota te financieren uit de nationale reserve en krijgt de Europese Commissie meer marktmaatregelen tot haar beschikking om de Europese zuivelsector in extreme situaties te steunen.

"Deze maatregelen leiden niet tot een structurele verbetering van de positie van de melkveehouder", zegt Van Keimpema. "Ook dragen de tot nu toe genomen maatregelen niet bij aan een stabielere markt." Zolang het opkopen van quota niet in alle lidstaten wordt toegepast, heeft deze maatregel volgens Van Keimpema geen zin. Minister Verburg heeft al aangeven niet van de mogelijkheid gebruik te gaan maken.

Nieuwe acties

De DDB lijkt voorlopig af te wachten tot waar de door de Europese Commissie ingestelde werkgroep, die zich bezighoudt met zuivelbeleid op de langere termijn, mee gaat komen. Deze werkgroep komt naar verwachting in juni 2010 met een rapport. Toch sluit Van Keimpema niet uit dat er in de tussentijd opnieuw acties worden gevoerd.

"Dat het huidige systeem niet werkt is duidelijk", zegt Keimpema. Of het beleid op korte termijn zal veranderen is volgens haar niet te voorspellen. "Dat blijft koffiedik kijken. Feit is wel dat twintig van de Europese ministers niet tevreden is met het huidige beleid. Daar is onze hoop op gericht." De voorzitter doelt hiermee op de landbouwministers die onlangs in Wenen bijelkaar kwamen om te spreken over de crisis in de melkveesector.

Ook is volgens Van Keimpema van grote invloed wie wordt aangewezen als nieuwe Europese landbouwcommissaris. ”Als dit opnieuw een liberaal persoon is, wordt het moeilijk”, aldus Van Keimpema. Wanneer van het huidige marktsysteem wordt afgestapt is ook voor Van Keimpema de vraag. Maar dat dit gaat gebeuren staat voor haar vast.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  malle pietje

  @ Gekke Henkie, OV. Gefeliciteerd dat u 2009 met winst mag afsluiten, Proficiat!!!... De meeste melkveehouders kunnen dat niet zeggen. Misschien hebt u veel ge-erfd (?),'' een goed begin is het halve werk'' zegt een spreekwoord. Maar nu één vraag wat zegt u als de melkprijs onder de 20 cent per kg. gaat, wat dan??? Gaat u dan interen op uw vermogen??? Of maakt u dan ook nog winst??? groeten van malle pietje NB

 • no-profile-image

  Jan

  DDB maakt meer kapot dan je lief is.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Hallo Han, '' Hoop doet leven '', dat is waar. Of zoals u schrijft, '' Morgen wordt het misschien wel beter ''. U hebt de geschiedenis van de aardappelsector in de Veenkolonién onder leiding van de Aavebe beschreven. Duidelijk voorbeeld!!!... In de glastuinbouw, bloem bollenboeren, varkensmesters, kortom alles wat aan de vrije markt overgelaten is, kent haar problemen. Daarom is uw voorbeeld meer dan actueel!!!... Er zit ook een waarschuwing in!!!... Tevens een niet mis te verstane prognose!!!... Daarom wil DDB aan het quotum vasthouden (dat is geen nieuws voor ons, maar voor alle duidelijkheid). Maar nu blijkt dat de melkproductie binnen de grenzen van het huidige quotum ook een groter aanbod heeft, dan de markt (vraag) aankan!!!... Vraaguitval noemt men dat. Deels is dat het boemerangeffect van de hoge prijzen (eind 2007 begin 2008), shockeffect bij de consument en de crisis. Daarom wil de DDB zelfs nog quota inleveren om de aanbod/vraag verhouding te optimaliseren, nobel streven. Begrijpelijk, temeer omdat er genoeg voorbeelden zijn, hoe het niet moet!!!... Daar zijn wij het over eens Han, ja toch!. De CCCP had geleide economie (alles volgens planning) iedereen had werk, dat is waar, maar de mensen moesten bijna altijd in de rij staan voor hun boodschappen. Wij leven nu in overvloed, de consument is tevreden. En de Producent??? Zal het Kapitalistische systeem (vrije markt) tenondergaan aan haar OVERPRODUCTIE ??? Waarschijnlijk niet, maar failliesementen zullen meer regel worden dan uitzondering!!!... Ook daar zijn voorbeelden genoeg van, in de USA bij voorbeeld. Daarom is roekeloze schaalvergroting in de melkveehouderij op dit moment, mijns inziens niet aan te bevelen. Tenslotte nog een vraag Han; de EU inclusief de Europese Commissie hebben voor zich al een plan uitgewerkt voor de lange termijn, denkt u dat de boeren dat kunnen be-invloeden??? Ziet u nog mogelijkheden??? Of zien andere lezers mogelijkheden??? groetje's, piet

 • no-profile-image

  Lizzie

  boertje fryslan hangt mij de strot uit

 • no-profile-image

  Han

  Hoi Piet wat denk je zullen Zvelboeren door de nood gedwongen ook zo drastisch worden als de AVEBE mannen? Deze hebben ook zeker 20 jaar op geleefd met de hoop "Morgen wordt het beter, als er nog een morgen komt". Nu hebben ze met de medewerkers de schouders er onder gezet en levert ieder een deel van zijn "omzet" in, in de hoop de vrijemarkt te overleven. Brussel en Den Haag hebben de Veenkolonieen vaarwel gezegd en geven geen steun voor de "kurk". De getroffen maatregelen beloven niet vel goeds voor de aardappelsector in Europa, de ha's worden volgens mij wel gepoot en geoogst alleen het deel nit voor aVEBE zal een consumptie ras zijn.
  Dit alles zal gebeuren onder aanwijzing van DLV, Rabobank en andere geldschieters ook LNV zal zich niet onberoerd laten.
  De discussie die wij hier voeren geldt niet voor akkerbouwers (denken ze), het melk probleem is niet hun probleem helaas moet ik als "gemengde" boer constateren dat in alle sectoren het proces gelijk verloopt.
  Hoe meer je produceert, hoe lager de kosten per eenheid,. Klopt tot op zekere hoogt. Zijn de laatste eenheden te veel voor de markt, klapt de prijs van de hele productie in en dat willen economen en boeren niet begrijpen. Ze gunnen de ander geen licht in de ogen. het gevolg is afgelopen jaar pijnlijk duidelijk geworden, bij iedereen is het licht bezig uit te gaan.

 • no-profile-image

  Han

  Piet Slingerland ik weet best dat de politiek niet uit eigen beweging op haar schreden terug keert. Arroganter volk dan politici heb ik in mijn 40 jarige carriere nog niet getroffen. Ik probeer alleen aan te geven via welke weg we misschien uit de huidige crisissen kunnen komen. Zorg voor een rendabele landbouw, die weer normaal kan investeren , Rolt er geld richting industrie / werknemers. Beperk de productie drang van de boeren , Minder milieu vervuiling en plattelands ontsiering. Door een gezondere basis productie zou de financiele crisis wel eens sneller op gelost kunnen zijn.
  Roept niet iedere politicus; "De landbouw is de oplossing voor de financiele crisis net als in de dertiger jaren. Helaas hebben we geen woeste gronden meer die omgespit kunnen of mogen worden. De boeren toen ook 20 jaar moeten wachten en een oorlog moete overleven om weer een redelijk financieel leven te hebben.
  Voor mij staat vast dat een landbouw die niet de hele dag een top race behoeft te rijden, meer tijd en lol heeft aan het weer meer oog hebben voor flora, fauna en reductie milieu vervuiling. Het al dan niet goedkoop produceren van voedsel in het westen, geeft arme landen echt niet meer kans op overleven. Maak de basis producten 25 % duurder, is dat in de winkel hooguit 3 % meer.
  Als we als individuele boer het eens zijn met deze gedachte dan kunnen we die uitdragen en proberen de burger mee te krijgen bij de oplossing van ONZE problemen die ook zijn problemen zijn.
  Een goede kosten dekkende prijs en geen boer wil meer subsidie. Wat zal dit de belasting betaler een hoop geld besparen. ik denk dat deze besparing meer is dan dat het voedsel pakket duurder behoeft te worden. Ieder liter melk of kilogram graan in opslag zal bij stijgende prijs direct de klimmende prijste niet doen, als de overheid het op de markt gooit. Interventie is alleen om prijs stijging af te remmen.
  Waarom willen boeren zo graag hun eigen CONCURENT zijn??
  Tot slot een voorbeeld uit de CCCP m.b.t. goedkoop produceren. Het plan bureau in Moskou had eens berekend, bij welk volume de wasmachine fabriek het goedkoopste produceerde. Dus dit aantal werd als eis voorgelegd aan de directeur en hij voerde uit. Na een jaar was zijn magazijn vol, want de markt voor wasmachines was niet zo groot. Plan is plan dus gewoon door produceren en een nieuw magazijn. Toen deze anekdote het westen bereikte, lag iedereen dubbel. Wat doen wij als boeren en trouwens ook de auto industrie en noem maar op HETZELFDE. Als we net als de Russen niet ingrijpen zal het ons netzo vergaan.
  Niemand heeft een andere oplossing dan LENEN om de LENINGEN af te lossen. Ieder die de AgriTechnica heeft bezocht, heeft zeker deze mededelingen gezien bij iedere stand "Via onze LEASE MAATSCHAPPIJ kunt u tegen 0,?? RENTE deze machine morgen nog gebruiken". Als boer leen ik om het werk krediet van de fabriek weg te werken. Het lijkt veel op een piramide spel.
  Wie het weet mag het zeggen, Minister Bos wacht met smart op het verlossende antwoord.

 • no-profile-image

  vd Zanden

  Het valt wel op dat steeds meer melkveehouders inzien dat het subsidie slurpende klagers zijn en door steeds maar te blijven klagen en vragen in Brussel stellen ze zich wel kwetsbaar op tegenover de Nederlandsr burger

 • no-profile-image

  geen boer

  ik ben ook van mening dat we de politiek wel degelijk moeten kunnen beinvloeden, maar hoe doe je dat? Eerst zal er een duidelijk meerderheidsoordeel gevormd moeten worden of we nu wél of géén marktregulering willen. Zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om alle geregistreerde melkleveranciers in een referendum te vragen naar hun keuze: productiebeperking of niet? Zie Zwitserland. De politiek is gevoelig voor zulk soort dingen, en weet dan in ieder geval naar welke belangenbehartiger zij moet luisteren (of welke zij niet kan negeren), de DDB of LTO. De huidige situatie is dat de minister zelf weinig mening heeft en vaart op het LTO kompas. De LTO geeft momenteel op zijn minst aanleiding tot de verdenking dat zij zich inspant voor het grootindustriele agrocomplex (VION, FC etc.) en in mindere mate voor de collectieve primaire producenten; de boeren dus. Voor hen een kans om te bewijzen dat ze wel degelijk pal voor de boer staan. Zouden ze 't aandurven, zo'n referendum?

 • no-profile-image

  fryske boer

  Kunnen mevrouw van Keimpema en rest ddb alstublieft ophouden met hun gezeur het komt mij als melkveehouder de strot uit.gewoon om je dood te schamen.

 • no-profile-image

  probleemloos

  Wat voor probleem, dat je jaarlijkse geen nieuwe Fendt Vario kunt kopen?
  Wij zijn dit jaar zonder problemen doorgekomen.

 • no-profile-image

  Leerink

  Ga zo door DDB.

 • no-profile-image

  altijd weer

  Piet jij weet net zo goed als wat vd Sanden zegt dat de melkveehouderij steeds maar weer het huilende jongetje is wat in Brussul maar blijft zeuren om aandacht dit is frustrerend voor die sectoren die in de problemen komen en vervolgens met lege handen achterblijven ik voorspel jou dat dit eens uit de hand loopt

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  @ Altijd weer de zelfde, uw visie is juist,bij de Politiek valt niet veel meer te bereiken. Daar zijn wij het over eens!!!... Ik ga er ook van uit dat de Europese Commissie zich ook niet met marktregulering gaat bezig houden, ook daar zijn wij het over eens!!!... Ik wil alleen de ''mateloze optimisten'' (gezegde van Han Meshovsk) voor grote teleurstellingen behoeden c.q. waarschuwen!!!... Tot zover Altijd weer het Zelfde. @ Nu Fryske Boer, uw mening wat betreft het invoeren van het melkquotum in 1984 deel ik voor 100%!!!... Daar zijn wij het over eens. Maar de EU zat toendertijd met een berg Boter en Melkpoeder!!!!!..... Het heeft jaren geduurd om de boter met heel veel subsidie te verkopen. De Russen kochten 1 pakje boter voor H.fl.0,25 (1 kwartje dus per pakje van 250 gram) 1 hollandse florijn per kilo boter. Als toen de subsidiepot op slot gedaan zou worden, was van de melkproducenten maximaal 1/3 overgebleven. Goed Fryske Boer, ik kan mij voorstellen dat uw bedrijf in een gezonde toestand verkeerd, economisch gezien dus, misschien geen financiering, bovendien nog een portie geld op de Bank waar u rente voor krijgt en uw vrouw heeft ook nog een goed betaalde baan en ga zo maar door. Dan kan u natuurlijk zeggen we gaan melken tegen de klippen op!!!... Maar u weet ook drommels goed dat de melkprijs msschien wel onder de 20 cent per kg. zal zakken. Daardoor zullen heel veel melkproducenten in financiele en familaire moeilijkheden komen. Is het dat, wat u graag wil zien Fryske Boer ??? groetje's, piet

 • no-profile-image

  geen boer

  kan iemand mij uitleggen waarom je géén goede ondernemer bent wanneer je je stem laat horen en opkomt voor je sector? Dat eenieder zijn eigen bedrijfssituatie in de gaten moet houden is logisch, maar daarnaast moet je als ondernemer juist óók werken aan de afzetkant. Individueel kun je hier niks uitrichten, dus samen er tegenaan! En thuiszittende mokkers; ga je schamen!

 • no-profile-image

  Gerrie

  Volgens mien heeft de Tukker oet Twente net zijn quotum verkocht, mits hij/zij een veehouder is. Dus jongens, als het zo zeker is dat het quotum per 2015 eraf gaat, verkoop dan nu je quotum nu het nog wat waard is aan hypotheekmiljonairs. Maar ik durf te wedden dat het eu-zuivelbeleid voordat het 2015 is nog tig keer zal veranderen. De hele EU is 1 groot spaarvarken waar iedere lidstaat zo min mogelijk wil in doen en zo veel mogelijk wil uithalen. Dus een groot poppentheater.

 • no-profile-image

  Han

  Hoi Piet ik heb niet in Frankrijk gewerkt als boer. Ik heb getracht boeren emigranten naar Frankrijk te begeleiden
  , maar ik kan geen mensen een bedrijf verkopen, dat TE DUUR voor ze is, of ze pushen toch maar te gaan terweil ze niet zonder de familie kunnen en dan alleen om er aan te verdienen. Ik ben geen makelaar dus, wel geinteresseerd in het reilen en zeilen van Frankrijk met zijn Boer vriendelijke plolitiek. Daarna gewerkt als project manager in Oost Europa, Siberie en het Midden Oosten. In Zweden heb ik gezien wat ondernemen betekent een bevriende Zweedse boer, had een stieren mesterij (elke 2 weken dieren wegen, niet gemiddelde groei > slager) daarna vleesprijs onder kostprijs. Einde vleesstieren en daarna met de varkens zelfde verhaal. M.a.w. toen de landbouw niet meer rendeerde werd het bedrijf gesloten en ging de man iets anders doen.
  Dit zouden mijns inziens de KLAGERS ook moeten doen, wacht de BURNOUT niet af.
  Ik denk dat ik de tijd, dat de boeren niet meer hun eigen concurenten zijn niet zal beleven.
  De zuivel kan een voorbeeld nemen aan AVEBE, die zijn leden verplicht minder aardappelen te leveren, omdat de markt over voerd is. Tot overmaat van ramp hebben de Vakbonden besloten om hun leden 8 dagen / jaar te laten werken zonder betaling. Dit is solidariteit binnen een co-op, die verder gaat dan wij in onze discussie ooit voor ogen hebben gehad.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Geachte mevrouw Sieta van Keimpema. U werkt voor één structurele oplossing. Voor de hele EU neem ik aan(?). U wilt dat met steun van de Politiek bereiken,ja toch? Dat houd in dat een ingeslagen beleid weer gewijzigd wordt, ik bedoel van de EC onder leiding van mevrouw Fischer-Boel met ondersteuning van mevrouw Gerda Verburg en enkele anderen. Niet geschoten is zeker mis!!!... Dat is waar, daarom wens ik u wijsheid en sterkte toe!!!!!.....

 • no-profile-image

  Licht in de

  Een en al lof voor DDB, ga zo door. IK ben zeer gelukkig en vele met mij dat jullie de kar willen trekken.

 • no-profile-image

  de tukker oet twente

  Beste discussie leden ,de qoutering gaat er af is dat al door gedrongen??? Toen de qoutering werd ingesteld hebben we gesteigerd en gedemonstreerd en nu gebeurt het zelfde weer.
  En ook de DDB/NMVers bouwen GROOOOOTE stallen om klaar te zijn als de qoutering verdwenen is wie is er nou gek!!!!
  Het qoutum per direkt afschaffen is de ENIG juiste oplossing, maar dat heb ik al vaker gezegd ( graag heftige reacties ik reageer niet weer)

 • no-profile-image

  Jaap Herders

  Even goed lezen allemaal; op dit moment is er een marktsysteem MET quotum, en volgens Sieta deugt dit systeem niet (??). Wat voor een systeem wil ze dan? Ja misschien een Canadees, maar de 'rijke' landen in de wereld hebben (al jaren terug) gekozen voor vrijhandel voor alle produkten, dus ook voor melkprodukten. Dus beperken we hier de melkproduktie, dan gaan we overspoeld worden met melkprodukten uit de VS of Nieuw-Zeeland, want een hek om Europa heen zetten kan dus niet, omdat er dan ook geen vrijhandel is voor andere produkten (zoals kleding, auto's, vlees, bloemen, industrie enz. enz. enz.). Overigens, wil de DDB dit wel, dan gaat dat ontzettend veel banen kosten, wat al helemaal niet geaccepteerd zal worden door andere sectoren, maar dat terzijde.
  Die afspraken kennen we als GATT-akkoorden, maar dat is natuurlijk wel bekend bij de DDB....
  Het stukje over opkopen van quota is helemaal belachelijk, bij een prijs van bijna een euro per liter!!
  Je zou haast denken dat de ddb 'ers flink hun stal uitgebreid hebben, toen schreeuwden om een hoge melkprijs om dat te financieren en nu ook nog de quotumprijs opgejaagd hebben door flink quotum te kopen en nu het hardste schreeuwen dat het niet afgeschaft moet worden! Hoe heet dat ook alweer? Oh ja, het paard achter de....

  Jaap

 • no-profile-image

  kippenboer

  dat gezeur over die melkprijzen. mensen word toch ondernemer ipv bedelaar! of stop met je hobby. willen jullie de banken achter na??????

 • no-profile-image

  Hertog Jan

  Geachte collega`s, hou toch eens op met elkaar te beschimpen. steun elkaar in de strijd tegen het groot kapitaal dat er op uit is om ons allemaal uit te melken. Ik wil niet zeggen dat de crisis blijkbaar aan sommigen voorbij gaat, om wat voor reden dan ook, maar het is een feit dat in een geliberaliseerde markt wereldwijd de boeren de grootste slachtoffers zijn. Vroeg of laat bent u ook aan de beurt, geloof me maar, de volgende crisis laat niet lang op zich wachten. ""Na de langverwachte mondiale crisis, die de VS het hardt zal treffen, wacht het experiment van de mondiale vrijemarkt, en al het leed dat het heeft veroorzaakt, hetzelfde lot als dat van dat andere 20 eeuws experiment van "Social Enginering", het Marxistische socialisme, en zal het alleen nog maar geschiedenis zijn". (John Gray, in Vals ochtendlicht).

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Mensen zijn verschillend. Boeren zijn verschillend. En de Melkproducenten ? , als ik de reactie's lees, zijn er ook grote verschillen!!!... Vergeet één ding niet Beste Melkveehouders; als '' twee honden om een been vechten gaat de derde er mee heen ''. Met de derde bedoel ik de Multinationals, Friesland-Campina bij voorbeeld. Aan ongelimiteerd melk produceren hangt een prijskaartje, daar mogen wij niet te gemakkelijk over denken!!!...

 • no-profile-image

  Evert

  Helemaal eens met de vorige schrijver! Liever dit zelfde aantal koeien met een fatsoenlijke melkprijs, dan een berg meer werk voor minder inkomen. LLTB en ZLTO willen ons alleen maar een poot uittrekken. Net zoals met de ammoniakreductie-eisen vanuit Natura 2000, die helemaal niet nodig waren! Beste DDB en NMV ga zo door!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Hallo Han, bedankt voor uw uitvoerig antwoordt. Er zijn mogelijkheden, dat is zo. Alhoewel er veel Fronten zijn, onder andere; 27 Minister's van Landbouw, de zuivelverwerkers en de melkproducenten. Laten wij ons eventjes alleen met de Nederlandse melkproducenten bezig houden (die binnen en buiten NL actief zijn), ongeveer 2/3 is voor handhaving van de bestaande situatie. Helaas is dat tevens de zwijgende meerderheid, die over het algemeen een afwachtende houding prefereren. Als de overigen ongelimiteerd willen produceren, zoeken die hun klankbord bij de Rabobank en FC melkpoeder. Nu hebben wij tegelijk probleem nr. twee op tafel. Geld is macht zegt een spreekwoord. Die be-invloeden op hun beurt de Politiek en het bekende kringetje is weer rond. Desondanks denk ik ook, niet geschoten is zeker mis, dus actie. DE HOOFDTAAK is voor DDB en NMV die moeten hun leden duidelijk maken waar het om gaat!!!... Nu heb ik het gevoel dat de meesten (van de zwijgende meerheid) de ernst van de zaak niet begrijpen. Hoe denkt u daarover Han ??? groetje's, piet.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Geachte vd Zanden, Of de DDB de Politiek bekeren kan betwijfel ik ook. Maar u weet dat alleen de Nederlandse Melkveehouders ( overal ter Wereld ) tegen de klippen opmelken!!!... Daar ligt het overproductieprobleem!!!!!..... Goed FC melkpoeder vindt dat niet erg zij accepteren alle extra melk. De melkveehouders die nederlandse productie afwijkingen hebben, zullen binnen Europa geboycotteerd worden. De Nederlandse Melkproducenten die buiten NL maar binnen de EU produceren krijgen met de inheemse melkveehouders grote problemen!!!... U weet toch ook dat koeienboeren niet tegen verlies kunnen. Daarom denk ik dat de ontwikkelingen anders zullen verlopen, dan de voorstellingen van Rabo en FC. DDB en NMV zouden er goed aan doen alle Nederlandse Melkproducenten over de hele Wereld, te bekeren tot productieverlaging. Uw opdracht van uw werkgever is waarschijnlijk een andere, dat kan. Maar voor de melkproducent is het beter 500.000.kg. melk te produceren voor 35 cent in plaats van 600.000.kg. voor 28 cent. Dat moeten alle nederlanders die met een melksyndroom rondlopen leren begrijpen!!!!!..... groetje's, piet

 • no-profile-image

  gekke henkie

  het is een kwestie van goed op de kosten te letten. ook dit jaar heb ik zonder de aflossing stil te moeten zetten goed gedraaid. de ddb boeren moeten de oplossig op hun eigen bedrijf zoeken.

 • no-profile-image

  Boer

  Gelukkig zijn we niet allemaal zo kortzichtig als de Fryske boer.
  Je kan nog zo goed op je kosten letten op je bedrijf maar als de opbrengsten er in de toekomst niet zullen zijn heeft dit geen zin.
  Vorig jaar met een prijs van 45 cent waren er ook al acties van de DDB dus dat heeft helemaal niks te maken met de prijs, maar met het beleid!!!!!!

 • no-profile-image

  Lizzie

  ja ja Piet , goed geschreven .
  Fryske boer fryslan , let je ook op ?
  Is de denkwijze v/d/ friese boer nog te veranderen ?

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Han Meshovsk, om tot marktregulatie te komen, kunnen wij zo goed als zeker niet om de Politiek heen. Daar zijn wij het over eens denk ik(?). DDB, NMV, EMB, BDM en andere melkveehouderbonden appelleren ook regelmatig bij de Politiek!!!... Zowel nationaal alsook internationaal!!!... Ook dat is voor u geen nieuws Han. Ik herrinner aan de uitspraak van mevr. Fischer Boel, na een gesprek met de EMB; ik zal jullie niet tegenwerken, maar ook niet meewerken, gaan jullie praten met de Zuivelverwerkers,totzover Fischer Boel. Hans Geurts gaat ervan uit dat de Franse zuivelverwerkers geen extra melk zullen ACCEPTEREN!!!!!..... Dat geloof ik ook!!!... De mentaliteit van de franse boeren staat lijnrecht tegenover de Nederlandse boerenmentaliteit, ik heb begrepen dat u ook in Frankrijk was, dus lees ik graag commentaar van u. Omdat ik persoonlijk van mening ben gezien de opmerking van Fischer Boel en de Filosofie van Friesland-Campina c.q. Rabobank er nog één mogelijkheid is de Nederlandse melkveehouders (overal ter wereld) te waarschuwen voor hun ongelimiteerde productiedrang!!!... Die naar mijn mening niets meer met ondernemerschap te maken heeft!!!... Ik denk nu ook aan een uitspraak van meneer Steffen Lange, melkinkoper van Müllermilch A.G. ; als de melkquotering teneinde is, zal de prijsvorming overeenkomen met die van de varkenscyclus!!!... U begrijpt Han, het grootste probleem is nog steeds de mateloze productiedrang van de nederlandse melkproducenten!!!... Als zij nu naar de dokter gaan en vragen aan de Dokter of er medicijntjes voor zijn om het wat rustiger aan te doen, zal de Dokter zeggen waarom bent u niet 10 jaar eerder gekomen?, toen liep u ook al rond met dezelfde chronische ziekte!. vriendelijke groeten Han, van piet

 • no-profile-image

  Jan

  LTO wil alleen het quotum afschaffen zodat er weer groei plaatsvindt. En groei betekent ook werk voor hen. Maar wat hebben wij aan groei? Grotere stal, grotere tank, meer mestafzet, meer grondbewerking enz enz!!! En dat allemaal voor een lagere prijs? Beste LTO luister eerst eens naar je leden, voordat je jezelf weer rijk rekent aan boeren die zich voor jullie en de bank tot de nek in de schuld steken!

 • no-profile-image

  MELKVEEHOUDER

  Als je het artikel goed gelezen hebt zie ik niets staan over de prijs, maar over het beleid en systeem dat aangepast dient te worden, uw opmerking is niet terecht, en ben je ondernemer als niet voor je sector durft op te komen???

 • no-profile-image

  fryske boer

  Een paar weken terug in de ondernemersbijlage van de leeuwarder courant konden verschilende ondernemers uit diverse branches hun cijfer over stand economie geven helaas had men namens landbouw van Keimpena gevraagd, zij stond met een vier strak onderaan haar verwachting van stand over drie maanden drie en een half . Comentaar van Keimpena melkprijs is even gestegen maar daalt al weer.Geen wonder dat men boeren klagers vind met zulke boegbeelden van sektor echt de ddb club is een schande voor onze sektor.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Hallo Han, gelukkig hebt u geen makelaarskarakter!!!... ( nu mag ik niet alle makelaars/bemiddelaars over één kam scheren, er zijn misschien wel goeie ook?) Zo consequent als de Zweedse stierenmester, is niet iedereen. In Nederland bij voorbeeld, wordt veel loerbrood gegeten, ik bedoel; er zijn veel boeren die LOEREN er op, dat het volgend jaar beter wordt, ze blijven loeren!!!... Tot de dag komt dat de financiele koek op is, dus geen geld meer voor loerbrood. Door de grote voorraad Boter en Melkpoeder zullen de prijzen voorlopig niet de pan uit reizen, dat is duidelijk. De economen zeggen; dat pas in 2014/2015 het niveau van 2008 bereikt wordt!!!... Dat betekend voor mij, dat het aanbod van melk voorlopig niet minder zal worden dan de vraag!!!... Goed doemdenken is geen optie, daar zijn wij het over eens. Maar ongelimiteerd produceren is ook niet verstandig. denkt o.g.t. groetje's, piet

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Het is enorm, zoveel schade als de ddb al heeft aangericht aan het imago van de sector. Wie neemt melkveehouders nu nog serieus. Altijd maar klagen en de oorzaak van je problemen bij een ander zoeken. Zielige kortzichtige egoisten van de ddb, bedankt.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Mooi dat de DDB er is met een ander geluid. Nu wordt er in ieder geval goed nagedacht over de toekomst van de melkveehouderij in Europa. Bekijk alles, en kies het beste, met wederzijds respect alstublieft. In de politiek is groot verschil van mening welke weg de beste is voor de toekomst. Boeren zijn het onderling ook al lang niet eens. Het maakt natuurlijk ook veel verschil, ben je een Twentse boer die traditioneel, de boerderij gratis kreeg van zijn/haar ouders, of moet je werkelijk geld verdienen omdat je het bedrijf moest kopen, omdat je moest delen met broers/zussen. In het eerste geval kun je met een lage opbrengst nog een leuk inkomen behalen, dit in tegenstelling met een normale situatie. DDB wil een systeem, zodanig dat er een fatsoenlijke boterham is te verdienen, zonder dat wij op de vrije wereldmarkt tegen elkaar worden uitgespeeld. Daar ben ik ook groot voorstander van!

 • no-profile-image

  boerin

  Ik begrijp een ieders gedachte gang heel goed, maar nu de realiteit: in NL zijn de afgelopen jaren de nieuwe ligboxen stallen als paddestoelen uit de grond gerezen, deze stallen zijn vaak maar voor 50% of minder in gebruik, onder het mom van: wij zijn klaar voor de toekomst. Probeer deze boeren maar eens duidelijk te maken dat extra produktie ongewenst is.

 • no-profile-image

  fryske boer

  Fryske boer zal zeker niet van mening veranderen was in 1984 al tegen invoering quotum als wij toen voor vrije marktwerking hadden gekozen hadden wij zeker hier in Nederland een melkveehouderij gehad die tegen een stootje had gekund. o k minder boeren sobere stallen maar niet afhankelijk van subsidie oftewel politiek het is een utopie om te denken dat men de hele wereld op een lijn zal krijgen wat betreft produktiebeheersing dus laten wij geen fout weer maken zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Ik ben ervan overtuigt dat binnen 10 jaar ook in Canada voor markt word gekozen .

 • no-profile-image

  Han

  Hoi Piet ik leef met de overtuiging, dat we de politiek kunnen beinvloeden. Hieroor is nodig;
  1. actieve deelname aan de politiek.
  2. je stem laten horen
  3. samenwerking zoeken met je "vijand"
  bv de consument, de milieu freack etc.
  4. ben je het niet eens met het beleid van de landbouw organisatie, stem de besturen weg of ontsla de "foute" medewerkers!! De organisatie medewerkers sturen nu het beleid en daarmee de boerderij en de boer is uitvoerer geworden op zijn eigen onderneming.
  De grootste problemen, die op dit moment spelen zijn (mijn idee);
  a. financiele crisis
  b. milieu crisis (als die bestaat)
  c. honger en armoede in de wereld
  Deze zaken oplossen kan alleen maar als alle partijen de handen in een slaan. Nu is het nog Wie vervuilt het meest, die moet eerst de stoep schrobben, tegelijk versmeert de ander gewoon door.
  We hebben voor CO2 nog een nieuwe kolonialisatie ontwikkeld"Koop het CO2 recht van ontwikkelingslanden. Kan jij verder en zij "lekker" niet.
  Dit was even aan uitstapje. Piet ik denk dat je met me eens bent, dat verdelen zo nu gebeurd in de politiek leidt naar HEERSEN van de kleine politieke kliek.

  IK blijf van mening dat we niet alleen de boer op het BORD van de CONSUMENT moeten zien te krijgen, maar dat we, gezamelijk om tafel moeten en het goede leven genieten. Het zal geven en nemen worden, maar dan moet de politieke arena wel door de bocht en uit hun IVOREN TOREN komen. Ivoor verwerken tot gebruiksvoorwerpen of medicijn is verboden.
  Tot nu toe roepen de boeren voormannen al op afstand "Onmogelijk, denk aan de consument, de concurrent of nog BETER BRUSSEL en noem maar op". En de leden zijn stil en denken "Ach ja zij zullen het wel weten, zij zitten dichtbij het vuur". Zie hun carriere verloop en je moet toegeven we laten ZE heel warm zitten.
  De uitweg is samenwerking omdat;
  1. geen schoon milieu zonder medewerking van de boeren en industrie.
  2. geen ruimte om te boeren als je de milieu activisten tegen blijft werken.
  3. geen vrede als er geen redelijke verdeling komt van grondstoffen, eten
  etc.
  4. geen oplossing van de financiele crisis zo lang we partijen tegen ekaar uitspelen.

  Voorbeeld weer AVEBE na 30 jaar weknemers tegen leden en internationale uitstapjes, gevolg zo goed als dood, dan geen werk, geen inkomen. nu dus gezamelijk de schouders er onder. in het groot zal het net zo moeten.
  Nu ik het nog eens nalees, kom ik tot de conclusie dat mijn generatie die reeds in 1970 bij het op poten zetten van Jonge Boeren Organisaties niets hebben bereikt in dezen, doordat de organisaties aan felheid te hebben ingeboet en achter de oudjes aan hobbelen. Dit laatse moet ook wel, om thuis de vrede te bewaren, anders is de boerderij en daarmee je droom weg.

Laad alle reacties (35)

Of registreer je om te kunnen reageren.