Home

Achtergrond

Cooperaties, in staat de boer op het bord te brengen? - Samenvatting

Coöperatieve ondernemingen passen zich aan aan de eisen van de markt en de tijd. Gelukkig, volgens vele reageerders, anders waren ze er al niet meer. Nu zijn de economische resultaten vaak prima. Het bestuur van de onderneming is in handen van professionals, boerenbestuurders moeten zich richten op de band met de leden.

Meerderheid steunt ‘de boer op het bord’ brengen

Bijna 80 procent van de stemmers (118 keer gestemd) vindt het een goed idee om 'de boer op het bord' te brengen, oftewel: de band met de boer uit te dragen in op consumenten gerichte marketing.

Voordelen

De genoemde voordelen van ‘de boer op het bord brengen’ zijn:
-Dit is een verkoopargument dat coöperaties onderscheidt van particuliere verwerkers;
-boeren hebben een positief imago;
-het past in deze tijd om de herkomst van voedsel zichtbaar te maken.

Nadelen

De belangrijkste bezwaren zijn:
-De schaal van coöperaties en de verzakelijkte of zelfs problematische band van coöps met de boer zorgt dat dit niet geloofwaardig over kan komen;
-het werkt maar voor een klein deel van de primaire productie, immers, een groot deel wordt verwerkt of geëxporteerd.

Kritiek op beperkte invloed coöperatieleden

De beperkte invloed van leden op de koers van de coöperatie, en de communicatie met leden in het algemeen, is onderwerp van kritiek. Zo werd gezegd: "Directie & bestuur manipuleren samen de leden om buitenlandse aankopen met boerengeld en slechte afloop te financieren." Boerenbestuurders worden niet verkozen maar 'uitgenodigd', en het is niet makkelijk om een tegenkandidaat voor te stellen. Maar ook boeren werden door verschillende reageerders opgeroepen aan de bel te trekken: leden die ontevreden zijn, zijn zelf verantwoordelijk om directie en bestuur ter verantwoording te roepen.

In de discussie ontstonden suggesties om de band met leden te verbeteren:
Integratie van functies. Door toe te werken naar meer allround coöperaties naar Braziliaans model kunnen voordelen behaald worden. Hans gaf het voorbeeld van boereninvloed in de melkcoöperatie versterken door via de voercoöperatie een soort grootaandeelhouder te worden.
Geografie. Door boerenzaken steeds zoveel mogelijk binnen geografische gebieden te behandelen wordt communicatie makkelijker.
Kringloop. Voortbordurend daarop en met de boer-consumentband in gedachten zouden ook boer-consumentkringlopen steeds zoveel mogelijk in geografisch kleine gebieden gesloten kunnen worden.

Dick Veerman gooit de grote coöperaties op één hoop met particuliere verwerkers. Veerman: "Coöperaties die zorgen voor verwerking en het toevoegen van waarde, zijn zinloos. Dat kán ook niet anders want ze moeten concurreren met gewone bedrijven, ze ontwikkelen dus een eigen belang."

Boeren zijn verworden tot slechts leveranciers en maken allemaal hetzelfde uitwisselbare product. Volgens Veerman moeten boeren weer opnieuw beginnen met KLEINE, compleet geïntegreerde ketens van boer en verwerker, desnoods tot aan de boerensuper toe.

Samenwerking

Gelukkig voor de grote coöperaties zijn er ook reageerders die het positiever inzien:
"Door samen te werken in de verwerking zijn we sterk genoeg om die 'uitwisselbare producten' te transformeren in merkproducten en hoogwaardige grondstoffen. De coöperatie bevindt zich in een speelveld met andere (particuliere) verwerkers en zal dus een marktconforme prijs voor de boerenbulk moeten betalen. De winst, echter, die gemaakt wordt, moet net als bij private ondernemingen terugvloeien naar de aandeelhouders. Wij, boeren, moeten daarom onze verantwoordelijkheid nemen en niet zeuren over het personeel maar ze ondersteunen waar het kan en controleren waar het moet."

Coöperatie is de oplossing, niet het probleem

Op de valreep voor afsluiting van de discussie kwam een uitgebreide reactie van Willem Versluys. Hij zegt: “Nu de kruitdampen op het strijdtoneel van de kredietcrisis langzamerhand optrekken, zien we dat de coöperatie zo goed als ongeschonden uit de strijd komt. In de gehele maatschappij zien we de discussie ontstaan of het neoliberale stelsel wel zo zaligmakend is. Daarbij is in mijn beleving de coöperatie een uiting van het inhoud geven aan de ‘derde weg’, een stroming die het midden houdt tussen het al eerder genoemde neoliberalisme (marktwerking is heilig) en de staatsinterventie (marktwerking is uitgeschakeld). Er is een cultuuromslag gaande; een toenemende vraag naar transparantie, het op vernieuwende wijze inhoud geven aan het collectieve belang in een multiculturele samenleving, het creëren van nieuwe vormen van saamhorigheid en samenwerking, de inzet voor een duurzame en sociale economie. De coöperatie is naar mijn oordeel bij uitstek de organisatievorm welke bij de oplossing van deze onderwerpen een belangrijke rol kan vervullen.”

Op de discussie is in totaal 144 keer gereageerd.
De discussie werd gevoerd door: Piet Slingerland, Midden-Europa; Wout Kranenburg, Portugal; Boerin USA, Han, Meshovsk; Onno van Bekkum; Paul Jansen, Aalten; Hans, Brasil; josien kapma, portugal; Huib Rijk, Biddinghuizen; Boerin, Friesland; Willem Sluys, Purmerend; Dick Veerman, foodlog.nl (deelnemers met meer dan 1 reactie).

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.