Home

Achtergrond

Brabantse boer bang voor verzilting

West-Brabantse boeren maken zich ernstig zorgen over verzilting van hun grond als het plan om de Zeeuwse randmeren zout te maken, doorgaat.

Die angst uitten ze dinsdagavond op een bijeenkomst in Oudenbosch over ontpoldering, nieuwe natuur en Natura 2000.

Het plan voor verzilting staat in het Nationale Waterplan, dat volgende maand definitief wordt vastgesteld door het kabinet.

Volgens de Brabanste boeren wordt hun grond moeilijk te bewerken en dreigt een tekort aan zoet water voor beregening. Die angst wordt al langer uitgesproken voor andere regio’s. Bij het opstellen van het Waterplan in juni stelde LTO al dat de zoetwatervoorziening in geding komt als alle punten in het plan worden uitgevoerd. LTO wil dat er eerst voor alternatieve zoetwatervoorziening wordt gezorgd, voordat gebieden verzilten.

Kelly Lubbers

Of registreer je om te kunnen reageren.