Home

Achtergrond

Bouwaanvragen Westland toch in behandeling

Veertig bouwaanvragen van Westlandse tuinders worden in behandeling genomen.

Daartoe heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State beslist. Een geschil tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland dreigde de tuinbouw in het Westland op slot te gooien.

Het Hoogheemraadschap wil niet dat de gemeente Westland nieuwe kassen toestaat op een gebied van ongeveer 120 hectare. Daarom tekende het Hoogheemraadschap bezwaar aan bij een nieuw bestemmingsplan voor de gemeente.

In de plannen is niet voorzien in waterberging, gezien de lage ligging van het Westland volgens het Hoogheemraadschap een vereiste. Dit bezwaar is tot opluchting van wethouder Bram Meijer nu door de rechter verworpen.

Een oplossing voor een groter geschil is volgens Meijer niet dichterbij. Het Hoogheemraadschap onderhandelt nog met de gemeente en het bedrijfsleven over wie straks voor de waterberging financieel opdraait. De gemeente vindt dat water een taak is van de waterschappen.

Dit bestemmingsplan moet oude bestemmingsplannen harmoniseren. De gemeente Westland is in 2004 ontstaan uit de fusie van vijf gemeenten die ieder hun eigen regels hadden voor de glastuinbouw. De gemeente wil een zogeheten parapluplan invoeren ter versterking van de tuinbouw.

De gemeente maakt het mogelijk hogere kassen te bouwen en energie te leveren aan derden. Ook onder meer dubbel ruimtegebruik en ondergrondse waterberging worden mogelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.