Home

Achtergrond

België pakt minder toedieners groeihormonen

In België zijn in 2008 minder overtredingen met het toedienen van groeihormonen vastgesteld dan in voorgaande jaren.

Wel zijn er meer verdenkingen van het toedienen van groeihormonen, maar door internetverkoop en internationale handel lukt het vaak niet om de zaken hard te krijgen, blijkt uit het jaarverslag van het Belgische voedselagentschap FAVV.

In 2008 zijn er in de slachthuizen 1.203 dieren bemonsterd en werden bij 5 dieren verboden stoffen aangetroffen. Bij 35 gerichte acties op landbouwbedrijven werden 9 overtredingen vastgesteld.

Volgens de FAVV wordt het toedienen van groeihormonen steeds meer een internationale zaak. Daarom heeft het voedselagentschap in 2008 de samenwerking met Nederland versterkt. Dat heeft gelijk resultaat opgeleverd. Zo liep een Belgische veehouder tegen de lamp toen bij een controle in een Nederlands slachthuis drie dieren groeihormonen bleken te bevatten. Het vee van een andere veehouder werd zowel op zijn bedrijf als in het Nederlandse slachthuis bemonsterd, daar bleken groeihormonen te zijn toegediend aan 15 dieren.

De Belgische Boerenbond is blij met de daling van het aantal vastgestelde gevallen, maar vindt het niet goed dat de FAVV benadrukt dat er wel veel verdenking zijn. Volgens de Boerenbond ontketent dat een heksenjacht tegen de gewone veehouder en is het slecht voor het imago van de veehouderij als de FAVV zich niet beperkt tot de harde cijfers.

Kelly Lubbers

Of registreer je om te kunnen reageren.