Home

Achtergrond

Belastingplan 2010 aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2010.

Er zijn veel maatregelen genomen die het ondernemerschap aantrekkelijker maken. Dit kon rekenen op brede steun vanuit de Tweede Kamer.

Innovatief ondernemerschap wordt aangemoedigd.

- Introductie innovatiebox; het vennootschapsbelastingtarief op innovatieve activiteiten wordt verlaagd van 10 naar 5 procent.
- Schrappen plafonds. Dit maakt de box vooral aantrekkelijker voor software en bedrijfsgeheimen.

Daarnaast wordt ondernemen makkelijker.

- De MKB-winstvrijstelling wordt verhoogd naar 12 procent. Voor deze vrijstelling vervalt ook de eis dat je minimaal 1225 uur moet ondernemen (het urencriterium). Hierdoor wordt het aantrekkelijker om naast een baan ook te ondernemen.

Verder worden ingewikkelde regels opgeruimd zodat administratieve lasten teruggedrongen worden.

- Introductie keuze nieuwe werkkostenregeling. Een forfait van 1,4 procent van de fiscale loonsom vervangt het huidige systeem van 29 categorieën voor vrije vergoedingen en verstrekkingen door de werkgever.

- Tevens zijn voor banen van werknemers jonger dan 23 jaar met een lager loon dan de loongrens in 2010 geen premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet verschuldigd.

Ook is een aantal amendementen aangenomen. Zo wordt de 0 procent bijtelling voor een elektrische auto verlengd t/m 2014 en wordt er een BPM-korting voor aardgasauto’s geïntroduceerd.

De wetsvoorstellen worden nog in de Eerste Kamer behandeld en treden naar verwachting in werking op 1 januari 2010.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.