Home

Achtergrond

Barendrecht krijgt CO2-opslag

De proef met de ondergrondse opslag van het broeikasgas CO2 onder een woonwijk in Barendrecht gaat door.

Dat hebben de ministers Jacqueline Cramer (Milieu) en Maria van der Hoeven (Economische Zaken) woensdag bekendgemaakt.

De CO2-opslag kan veilig plaatshebben en is nodig om een echt andere, duurzame weg te kunnen inslaan op energiegebied, aldus de bewindslieden. Ze beginnen met een beperkte proef in een klein veld onder de wijk Carnisselande. Alleen als die zonder problemen verloopt, krijgt het project een vervolg in het groter leeg gasveld onder Barendrecht-Ziedewij. Ook worden plekken waar de CO2 mogelijk zou kunnen ontsnappen, bijvoorbeeld waar het gas in de grond wordt geïnjecteerd, extra in de gaten gehouden via extra meetpunten. Omwonenden en anderen kunnen die gegevens inzien, aldus de ministers in hun brief aan de Tweede Kamer.

Van der Hoeven en Cramer benadrukken dat ze de protesten uit Barendrecht hebben meegewogen in hun beslissing en dat ze extra tijd hebben genomen voor hun afweging. Door in te gaan op verzoeken voor meer onderzoek en aanvullende voorwaarden te stellen aan het project, denken ze voldoende te hebben ingespeeld op verzoeken om meer informatie. De gemeente Barendrecht is faliekant tegen het project omdat de risico's voor de omwonenden onduidelijk zijn. Bewoners zijn bang dat de waarde van hun huis daalt. Ook de Milieucommissie van de provincie Zuid-Holland vindt de locatie niet de beste en heeft een voorkeur voor de Noordzee, ter hoogte van Alkmaar.

Volgens de bewindsvrouwen zou dat echter veel vertraging opleveren, aangezien het alternatief op zee nog tot in detail moet worden onderzocht. De verwachting is bovendien dat een klein project op zee weinig toevoegt aan eerdere ervaringen. Ook zou de afstand van de raffinaderij van Shell Pernis, waar de CO2 wordt afgevangen, tot die locatie voor extra kosten zorgen. Elke kilometer pijpleiding kost ongeveer 1 miljoen euro. En: ,,Voor de ontwikkeling van CO2-opslag in Nederland is de tijdige realisatie van een kleinschalig opslagproject in een gasveld op land echt nodig.''

Cramer en Van der Hoeven willen snel aan de slag. Ze wijzen erop dat het klimaatprobleem groot is en om ,,krachtig beleid'' vraagt waarbij nationale, lokale en persoonlijke belangen zorgvuldig worden gewogen. De ministers vinden het belangrijk spoedig te beginnen met het afvangen en opslaan van CO2, omdat dit wordt gezien als een tussenoplossing op weg naar een 'schone' energievoorziening. "Wij willen gezamenlijk echt iets veranderen en dit is een belangrijke stap op weg naar het op korte termijn beperken van onze CO2-uitstoot.''

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.