Home

Achtergrond 23 reacties

BDM voorspelt kaalslag in melkveehouderij

De Duitse melkveehoudersbond Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM) voorspelt dat circa de helft van 100.000 Duitse melkveebedrijven binnen afzienbare tijd zullen worden beëindigd.

Die prognose gaf de bond op een protestbetoging in Mainz bij een vergadering van leiders van deelstaatregeringen. Aan de trekkerdemonstratie namen rond de duizend boeren deel.

De BDM eist van de leiders beleidsveranderingen in plaats van subsidies. "Wij willen geen extra staatssteun ten koste van anderen, maar willen veranderingen," zei BDM-voorzitter Kurt Koots van de afdeling Rijnland-Palts. Minister-president Kurt Beck van Rijnland-Palts stelde dat er bij de regeringschefs de wil bestaat, om concreet te helpen waar dat mogelijk is.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gert

  De helft van de boeren is in Nederland is ouder dan 50 jaar ,hiervan heeft de helft geen opvolger,reken maar uit

 • no-profile-image

  veehouder

  dan zijn er dus nu te veel boeren in duitsland

 • no-profile-image

  Groot is niet

  Ze willen grote bedrijven. Maar het zijn juist de grote bedrijven die het meeste sjoemelen en dat is toch zeker niet wat wij willen. Laat de gewone bedrijven blijven net als de steeds toenemend aantal ZZP ers. Klein is fijn.

 • no-profile-image

  vd Zanden

  De schaalvergroting die gaat gewoon verder dit gebeurd in elke sector van de kruidenier tot inderdaad de melkveehouder dit is niks nieuws is al jaren gaande . In de melkveehouderij stopt jaarlijks 4% is ook iets wat al langer speelt ook vorig jaar zelfs toen de melkprijs goed was

 • no-profile-image

  verbaasde

  @Piet Slingerland, Omdat FC een coöperatie is mag ik aan het eind van het jaar in de boekhouding snuffelen, uitgebreid jaarverslag waar een eventuele lening in moet staan. Verder is het zo dat FC in Duitsland over het hele jaar gezien evenveel betaald, maar dat het maandbedrag kan verschillen door andere systemen met herfsttoeslag etc. Verder vind ik het eventuele stoppen van 50% van de Duitse boeren geen goede zaak, maar niet perse gevolg van huidige beleid. En ja als je geen optimist bent heb je als boer een zwaar leven.

 • no-profile-image

  moniquevos@t-online.de

  Krijg hier net het bericht binnen dat de duitse boeren geen zin meer hebben om meer dan 50 uur per week te werken. Romuald Schaber (BDM/EMB) is hier voorstander van en daarom krijgt hij ook zoveel boeren mee. De duitse boeren willen personeel hebben voor de overige uren en om deze mensen te betalen moet de melkprijs wel boven de 40 cent komen. Nu ik er zo over nadenk herinner ik me dat een paar boeren hier in de omgeving het er inderdaad over hebben gehad, dat ze minder willen gaan werken, dat dat niet gaat en dat ze het daarom niet meer zo zien zitten. Tsja, een boerderij runnen is nu eenmaal geen kantoorbaan van 9 tot 5 met roostervrije- en vakantiedagen en de weekeinden vrijaf. De kinderen van de boeren hier zien het vaak ook niet zitten. Dan moet ik de BDM toch gelijk geven, voor wat betreft hun bewering dat 50% van de boeren hier wil ophouden.

 • no-profile-image

  Landmand.dk

  Toen ik in 96 in Denmarken begon waren er 12500 melkvee bedrijven, nu zijn er 4300 over. De automatosering beteken dat een man steeds meer koeien kan/moet klaren.
  Wij hebben op dit moment 140 koeien en twee melkrobotten en al het landwerk in loonwerk. ik werk ongeveer 50 uur per week en mijn vrouw 15 Ik denk een ideale omvang voor een gezins bedrijf.
  Deense vrouwen hebben meestal een baan buitenshuis. Als je een medewerker wil hebben en een robot zul naar minimaal 220
  koeien moeten. dan zullen nog de helft van de bedrijven verdwijnen want nu is de gemiddelde grote 116 koeien .

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Han, gij begrijpt hoe de vork in steel zit. Het ''mateloze optimisme'' van de Nederlandse Boeren en Tuinders kunt ge nergens anders vinden op deze Wereld!!!... De laatste tijd denk ik ook een beetje minder zou veel gezonder kunnen zijn!!!... Het ergste is natuurlijk dat door de Graaiers (zo noemt Boer Knap dat) dankbaar gebruik wordt gemaakt, van dat ''mateloze optimisme''!!!... Helaas!!!... groetje's, piet

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  @ Vebaasde Lezer, bedankt voor uw reactie! Optimist willen wij blijven!!!... Daar ben ik ook een voorstander van. Natuurlijk weten wij niet wat de Toekomst ons brengen zal(?). Gemakkelijker zal het waarschijnlijk niet worden. Maar zolang de opbrengsten hoger zijn dan de kosten kunnen wij nog een poosje doorgaan met Koeien melken!!! Als wij dan ook nog plezier in ons werk hebben is iedere dag een Feest!!!... Nu FC Duitsland, ik zal de moeite nemen de gemiddelde prijs van het lopende jaar te berekenen en bekend te maken. U hoort nog hierover. Verder moeten wij niet vergeten dat FC haar uiterste best doet een belangrijke speler (mededinger) op de Wereldmarkt wil zijn en blijven!!!... Dat kan enorme fluctuatie's geven, dat mogen wij niet onderschatten!!!... Beste Verbaasde Lezer, wat mij betreft houden wij elkaar op de hoogte van de lopende ontwikkelen. groetje's, piet.

 • no-profile-image

  Melkveehouder

  In verhouding zijn er in Duitsland nog veel boeren met veel grond en in verhouding weinig melkkoeien. Melken is daar niet de grootste hobby en als ze er niets aan overhouden stoppen ze gewoon! Je kunt het vergelijken met Friesland na invoering van de melkquotering in 1984. in verhouding veel grond en weinig melkkoeien. De melk moet zorgen voor het inkomen, als er te weinig gemolken wordt is het einde verhaal! Te weinig inkomsten en de kostprijs te hoog. Diegene die in Duitsland veel melken hebben een veel lagere kostprijs, dit door schaalgroote en geen of lage mest kosten.

 • no-profile-image

  Han

  Piet jij geeft aan dat er 1000.000.000 is geleend om de boeren ut te betalen of zo jij het noemt om de voorraden te bekostigen. ik heb je al eens aangeven hoe Campina Moskou dat regelt, STOP melk ophalen als je buiten gestelde km grens woont of je wegen zijn in eens te slecht voor RMO. Wat gebeurt met de voorraden?? het miljard zal toch eens vrij moeten komen. Dus op de markt als prijs er weer iets op lijkt Gevolg prijsdruk van totale zuivelmarkt. Op deze wijze schiet de melkboer geen meter op met de nu in gang gezette prijsstijging en de daaraan verbonden hoop op een duidelijke markt verbetering.
  Laten we eerlijk zijn boeren leven bij de grate van hun mateloze optimisme en hun gedrevenheid voor hun vak. Dat de duitse boeren zeggen gemiddeld 50 uur is zat. Kan ik me levendig indenken!! Er zijn toch zeker grenzen aan het subsidieren van de bevolking???

 • no-profile-image

  Keutel boer

  Waterlander ik wilde het niet zeggen , maar u heeft gelijk het is ook de schuld van de boeren zelf . Maar door melkquotum, varkensrechten , toeslag rechten en beperkingen in bestemingsplannen ,,enz. Zijn boeren eigenlijk concurenten van elkaar geworden wil men meer dan zal men eerst quota of rechten van een ander moeten kopen . dus per saldo niet meer produktie in Nederland . De schuld die zit hem meer in het weg geven van de invloed die men lang heeft gehad op de verwerking en afzet van produkten aan cosument . De bedrijven waar boeren belangen in hebben zijn zo groot geworden dat de boeren er eigenlijk niets meer te vertellen hebben . En deze bedrijven hen voorschrijven hoe zij moeten produceren , wanneer zij mogen of moeten leveren en welke prijs ze beuren . Het is tog te zot dat de prijs bij boer daalt en op zelfde moment dat produkt in de winkel stuk duurder wordt .Ik pak mijn petje af voor mensen die durven te investeren en heb er geen moeite mee als bedrijven groter worden als ze het netjes doen . Maar vindt het ook erg als gewone kleinere bedrijven moeten stoppen ze moeten alle twee bestaans recht hebben want wereld wijd is er een te kort aan voedsel .

 • no-profile-image

  verantwoordelijk producent

  Als wij dit niet wenselijk achten ,dan moeten wij ons tegen het huidige markt en melkprijs beleid verzetten.
  Als wij dit accepteren dan komen wij allemaal aan de beurt.
  De huidige schaalvergroting in de melkveehouderij kan op deze voed dan verder gaan tot dat er een handje vol investeerders overblijft die de europese melkproductie monololy bezit en dan aan grote groepen consumenten verdelers woeker prijzen
  kan genereren.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  @ Verbaasde lezer, gelukkig bent u een optimist, daar heb ik niets op tegen. Maar, weet u ook wat Campina Duitsland uitbetaald???... Ik denk dat u dat niet weet, afgelopen maand was de gem. pr. in Dld. ruim 24 cent!,tot nu toe is het gebruikelijk dat FC- Duitsland iets onder het gemiddelde betaald. U bent toch niet vergeten dat FC kort geleden 1.000.000.000.- Euro geleend heeft!!!... U Verbaasde Lezer, mag er rekening mee houden dat een flink gedeelte van die grote som geld gebruikt wordt voor de financiéring van de Voorraden. Maar ook voor de Strategische Prijspolitiek in NL!!!...denkt o.g.t. Of mag U Verbaasde Lezer, regelmatig in de Bedrijfsboekhouding snuffelen!!!... Natuurlijk ben ik ook blij dat er een stijgende prijsontwikkeling is,natuurlijk!!!... Maar dat 50% hun bedrijf moeten beéindigen, verblijd mij beslist niet!!!...

 • no-profile-image

  fryske boer

  Wat is kaalslag?. Het is gewoon een proces dat het ene moment wat harder gaat en dan weer trager,wie niet meer meekan of wil mag stoppen , dat geeft weer kansen voor anderen niets nieuws en speelt in gehele economie.EN als je als veehouder niet meer dan 50 uur wilt werken in de week moet je naar mijn mening snel in loondienst gaan . Wij hebben als man en vrouw 100 ha 150 melkkoeien geen personeel mijn vrouw werkt ongeveer 20 uur mee , dan werk je echt meer dan 50 uur nou en hoort er bij.

 • no-profile-image

  keutel boer

  Als we het over prijsvorming hebben en supermarkten , dan moeten we bij ons eigen te raden gaan .Toen de supermarkten op kwamen hebben we zelf deze mee aan de gang geholpen . Deze waren goedkoper dan winkeliertje in dorp en hun assortiment werd steets groter . Bewust of onbewust hebben we de dorps winkels zelf mee afgebroken . De meeste gingen voor de lagere prijzen en de andere voor groter assortiment .De dorps winkel was nog goed voor de vergeten boodschap en moest zijn deuren sluiten . Super markten bundelen hun macht steets meer en hebben een grote invloed op de prijs die producent beurt . Want verwerkers en fabriekanten moeten hun krachten ook bundelen om te overleven .Minder partijen die door landbouw bij prijsvorming uitgespeeld kunnen worden ,omdat een partij steets dominanter aan worden is . Door groter te worden proberen we kostprijs te verlagen . Als dit lukt moeten we weer aan van allehande eisen voldoen , en dus weer groeien om kostprijs te verlagen . Of stoppen zoals winkeliertje in dorp .Hoe lang worden we nog voor de gek gehouden ,voor weinig geld produkten produceren met veel extra eisen en regels , die door surermark met voor hen een extra op prijs verkocht worden . Supermarkten passen de regels aan en dan te denken aan de rest van regels en wetten waar aan voldaan moet worden. Nu maken wij mee wat het winkeliertje in het dorp mee heeft gemaakt , hij moest ook groter worden en aan meer regels gaan voldoen of stoppen . Eigenlijk komen we ons zelf steets weer tegen .

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Geacte Keutelboer, geachte Waterlander,jullie voeren een verstandig gesprek!!!... Genoeg is genoeg,zo is het!. En teveel is teveel!!!... Daardoor brengen wij onszelf in een positie van Afhankelijkheid!!!... Uit die duivelsche Cirkel moeten wij uit zien te komen!!!... De Supermarkt zal ons niet helpen, dat is duidelijk. De coöp's die onze producten veredelen en verkopen, hebben tot nu toe ook geen alternatieve oplossingen. Schaalvergroting hoor je dan en kostprijsverlaging. Waterlander bericht over in aanbouw zijnde stallen, waarvan de bouw stagneert. Keutelboer berichte over een groot gat en een Berg zwart zand. Zoals jullie denken denk ik ook!. Het wordt hoog tijd dat wij tot Bezinning komen!!!... groetje's, piet

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Geachte Melkveehouder, Duitsland. Mag ik u vragen hoeveel GVE's (grootvee éénheden) bij jullie in de regio gehouden worden per hectare? groetje's, piet

 • no-profile-image

  waterlander

  Keutelboer, wat een wijsheid! ik ben het volmondig met jou eens, maar het is natuurlijk wel de schuld van de boeren zelf dat zij zich zo laten opjutten tot almaar grotere investeringen en almaar hogere productie. Er worden tot op dit eigenste moment nog nieuwe melkveehouderijen gesticht, zoals hier vlakbij op Marken en ook bij Warder in de Zeevang, maar die bouw werd van de zomer stopgezet omdat het geld op is. Dat zou genoeg moeten zeggen: genoeg is genoeg!

 • no-profile-image

  Piet Slingerland.

  Dat is een droevige zaak!!!... 50% van de Melkveehouders in de problemen. Het is vrijwel zeker dat zij op de een of andere manier geholpen zullen worden, de noodlijdenden. Op lange termijn zal het in Duitsland ook ingrijpende veranderingen geven. Bij voorbeeld; vrijwillige en ook gedwongen fusie's onder de melkproducenten!!!...

 • no-profile-image

  verbaasde

  Dit soort acties loopt achter de feiten aan. Melkprijs is inmiddels hard aan het oplopen. Best mogelijk dat 50% op termijn stopt maar niet als gevolg huidig beleid.
  FC zit inmiddels weer 3.25 ct hoger. 29.75 plus herfsttoeslag van 3.65 en btw is inmiddels hoger dan 35 ct. Misschien zit probleem inderdaad met name in structuur Duitse zuivelindustrie.

 • no-profile-image

  arie

  nou verbaasde lezer, niet alleen in dld hoor, de doc betaald ook niet best op dit moment

 • no-profile-image

  moniquevos@t-online.de

  Hier in de directe omgeving ken ik geen enkele boer die ermee op wil houden. Wat ik af en toe wel hoor is dat evt. boeren die plannen in die richting mochten hebben, wachten op betere tijden en dan het bedrijf te koop zetten. We zijn razend benieuwd wat de Milch Union Hocheifel nu gaat uitbetalen. Over de maanden Mei t/m September is 20 cent uitbetaald, zie Milchpreisbarometer <>
  Mijn ervaring met de BDM is dat ze vaak in het visserslatijndialect spreken. De toekomst zal het leren......

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.