Home

Achtergrond 2 reacties

Areaal groeit, aantal bedrijven neemt af

Na een forse afname van het akkerbouwareaal vanaf 2006 is dit jaar voor het eerst het areaal cultuurgrond dat akkerbouwers gebruiken weer gestegen, met 0,10 procent.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2006 bestond het areaal cultuurgrond dat de akkerbouw gebruikte nog uit 466.671 hectare. Dat is tot 2008 afgenomen naar 462.989 hectare. Dit jaar steeg het areaal voor het eerst weer, met 472 hectare.

Deze stijging komt voor rekening van de provincies Overijssel, Noord- en Zuid-Holland, Zeeland en Limburg. Procentueel daalde het aantal hectares dat de akkerbouw gebruikt in Utrecht het snelst. Het gaat daarbij om een daling van meer dan 10 procent.

In Zeeland bevindt zich het grootste akkerbouwgebied van Nederland. Het areaal groeide daar dit jaar met 2.306 hectare naar 84.316 hectare.

Het aantal akkerbouwbedrijven daalde met 250. Dat is een forse stijging ten opzichte van 2008. Toen stopte 191 akkerbouwers. Door de toename van het areaal dat de akkerbouw gebruikt betekent dit dat akkerbouwbedrijven steeds groter worden. Het CBS noemt een gemiddelde areaaluitbreiding van 2,4 procent.

Uit de CBS-cijfer blijkt ook dat het aantal bedrijven dat graan zaaide en het areaal graan is afgenomen. Vorig jaar was er een forse stijging van het graanareaal. Dit jaar is dat areaal met 228.801 hectare bijna terug op het niveau van 2007. Een lage gerstprijs is onder meer verantwoordelijk voor de daling.

Herma van den Pol

Laatste reacties

 • no-profile-image

  bestolen

  Akker en weideareaal neemt volgend jaar drastisch af (bij mij 7%).
  Hoe? Bestolen door dienst regelingen!
  Kijk uw eigen perseelsregistratie er maar op na.

  PS. Schrik niet!

 • no-profile-image

  Karel

  Allicht, het areaal is gekrompen, maar door de afschaffing van de braakregeling is het aantal weer toegenomen met als gevolg dat de opbrengstprijzen ingestort zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.