Home

Achtergrond

Andere hypotheekrenteaftrek bepleit

Introduceer een systeem van hypotheekrenteaftrek, waarbij de jaarlijkse aftrekpost geleidelijk kleiner wordt.

Dat levert een besparing op en starters op de woningmarkt die de aftrekpost het hardste nodig hebben, houden het financiële steuntje in de rug.

Dat is een van de maatregelen waarvoor Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw pleit in het boekje Hervorming van de woningmarkt, dat hij maandagavond heeft gepresenteerd. Afschaffing van de hypotkeekrenteaftrek zou volgens hem enorme negatieve gevolgen hebben voor de bouw. Vijftien jaar lang zal de woningbouwproductie met gemiddeld 35 procent worden gedrukt in vergelijking met de situatie waarin de aftrek wel wordt gehandhaafd, zo schrijft hij.

Het systeem van 'annuïtaire hypotheekrenteaftrek' heeft dat nadeel niet. Wat voor hypotheek iemand ook afsluit, de fiscus gaat ervan uit dat er jaarlijks een deel van de schuld wordt afgelost, ongeacht dat nu wel of niet gebeurt. De jaarlijkse aftrekpost wordt dan steeds lager.

Ook pleit Van Hoek ervoor het inkomen van mensen die in een sociale huurwoning wonen, regelmatig te toetsen. Sociale huurwoningen zijn bestemd voor mensen met een laag inkomen. Nu wordt alleen naar het inkomen gekeken wanneer iemand gaat huren en blijven veel mensen in zo'n woning zitten, terwijl zij er inmiddels te veel voor verdienen. Om dit 'scheefwonen' tegen te gaan, moeten zij meer gaan betalen. Dat bevordert de doorstroming.

Hij erkent dat dit politiek moeilijk ligt omdat het om grote groepen mensen en dus veel kiezers gaat. Maar hij denkt dit te ondervangen door de regeling -- net als het door hem bepleite systeem voor hypotkeekrentehaftrek-- alleen voor nieuwe gevallen te introduceren. Mensen weten dan waar zij aan toe zijn en kunnen zich erop instellen.

Deze ingrepen zorgen voor een betere doorstroming op de woningmarkt.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.