Home

Achtergrond

Alsnog compromis nadat de Hoge Raad 2 keer is aangedaan

Na een rechtsgang van meer dan 11 jaar wordt er alsnog een compromis over de toepassing van de landbouwvrijstelling afgesloten.

Tijdens deze uitputtende rechtsgang is de Hoge Raad maar liefst twee keer aangedaan.

In geschil was de toepassing en de omvang van de landbouwvrijstelling op de onttrekking aan belanghebbendes ondernemingsvermogen van het door partijen als de "bouwkop" aangeduide perceel.

Op de zitting heeft het gerechshof Arnhem de procederende partijen een mogelijkheid voorgehouden om het langdurige geschil te beslechten bij wijze van compromis. Daarna is het onderzoek ter zitting gesloten.

Vervolgens hebben de procederen partijen ter beëindiging van hun geschil overeenstemming bereikt. Van de in het jaar 1998 behaalde winst wordt een bedrag van ƒ 11.000 alsnog onder de toepassing van de landbouwvrijstelling gebracht. Verder is tussen partijen dan niet niet in geschil dat het belastbare inkomen op ƒ 80.885 moet worden vastgesteld.

Het gerechtshof Arnhem beslist vervolgens overeenkomstig het afgesloten compromis.

Meer informatie:
Gerechtshof Arnhem 20 oktober 2009, nummer 09/00022
Hoge Raad 29 april 2005, nummer 40426
Hoge Raad 16 januari 2009, nummer 43048

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.