Home

Achtergrond

Advies: maatregelen tegen discriminatie SGP

De overheid moet maatregelen treffen om te bereiken dat de Staatkundig Gereformeerde partij (SGP) vrouwen niet meer discrimineert.

De procureur-generaal bij de Hoge Raad, die onder meer adviseur is van het hoogste rechtscollege, is het eens met het gerechtshof in Den Haag. Het advies is dan ook deze uitspraak in stand te laten, liet de Hoge Raad vandaag weten.

Eind 2007 bepaalde het hof al dat de Staat in strijd met het Vrouwenverdrag handelt door de opstelling van de SGP ten aanzien van vrouwen te gedogen. Vrouwen mogen wel lid worden van de politieke partij, maar worden niet op kieslijsten geplaatst en mogen geen bestuursfuncties in de partij bekleden.

Als de Hoge Raad het advies overneemt, zal de regering haar positie opnieuw moeten bepalen, aldus de procureur-generaal. Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken vond dat het gerechtshof een fundamentele keuze had gemaakt tussen het verbod op discriminatie en het recht op godsdienstvrijheid. "Het is nogal wat als je je als overheid bemoeit met de inhoud van politieke partijen'', zei ze eind 2007. Het hof heeft overigens niet gezegd welke maatregelen de Staat zou moeten nemen, daar heeft het geen bevoegdheid voor.

Volgens het hof raakt de manier van doen van de SGP het verbod op vrouwendiscriminatie in de kern. Bovendien speelt die discriminatie zich niet in beslotenheid af, maar in "de kern van het democratisch bestel''. De vrijheid van godsdienst zou slechts voor een klein deel worden ingeperkt als de regering maatregelen zou treffen tegen de handelwijze van de SGP, vindt het hof.

Het advies aan de Hoge Raad heeft geen gevolgen voor de subsidie die de partij van de overheid ontvangt. Nadat die in 2006 was stopgezet, heeft de Raad van State in 2007 bepaald dat de minister verplicht is subsidie te geven.

Vooralsnog staat de uitspraak van de Hoge Raad over deze kwestie gepland op 26 februari.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.