Home

Achtergrond 1 reactie

Aanleg Tweede Maasvlakte mag doorgaan

De aanleg van de Tweede Maasvlakte mag doorgaan.

Dat heeft de Raad van State vandaag besloten. Daardoor kan de Maasvlakte met ongeveer 2.000 hectare worden uitgebreid. Ongeveer de helft daarvan is bestemd voor havenbekkens, vaar-, spoor- en autowegen en zeewering. De andere helft wordt gebruikt als bedrijventerrein. De Raad heeft nog geen uitspraak gedaan over het natuurgebied dat ter compensatie wordt aangelegd en waarvoor 600 hectare akkerbouwgrond zou moeten verdwijnen.

De bezwaren die de Vereniging tegen Milieubederf in en om het Nieuwe Waterweggebied en de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne hadden tegen het bestemmingsplan, zijn ongegrond verklaard. De verenigingen vreesden voor aantasting van het natuurgebied Voornes Duin. Ook zou de luchtkwaliteit en de verkeersdruk als gevolg van de Tweede Maasvlakte niet goed zijn onderzocht. Volgens de Raad van State leidt de aanleg van de Tweede Maasvlakte weliswaar tot verlies van beschermd duingebied, maar wordt dat verlies voldoende gecompenseerd.

Ter compensatie wordt een natuur- en recreatiegebied van 750 hectare aangelegd rondom Rotterdam. Ook tegen die aanleg zijn veel bezwaren, onder andere van boeren die plaats moeten maken voor de natuur. De aanleg zou ten koste gaan van 600 hectare akkerbouwgrond. De Raad van State heeft zich nog niet uitgesproken over dat natuurgebied, omdat het geen deel uitmaakt van het bestemmingsplan ‘Maasvlakte 2’. De bezwaren tegen dit project kunnen in een latere procedure aan de orde komen.

Tegen de uitspraak van de Raad over de Tweede Maasvlakte is geen beroep meer mogelijk.

Kelly Lubbers

Eén reactie

  • no-profile-image

    stop met boerengrond opofferen

    De tweede maasvlakte is een verrijking van de Nederlandse economie. Het opofferen van goeie boerengrond aan de natuur is echter niet meer van deze tijd. Ik zou zeggen: Kom in actie CDA, Verburg en Boeren!

Of registreer je om te kunnen reageren.