Home

Achtergrond 18 reacties

ABN Amro: lessen trekken uit lage prijzen in zuivel

De melkveehouderij heeft afgelopen seizoen kennisgemaakt met de keerzijde van de vrije markt.

Ook al trekken de zuivelprijzen weer aan, volgens ABN Amro is het leerzaam dat melkveehouders lessen trekken uit de crisis. "Afgelopen jaar hebben we kunnen wennen aan lage prijzen en is de financiële rek op de bedrijven onder druk komen te staan. Niet leuk, wel leerzaam", aldus Henk Westeneng, sectormanager melkveehouderij van ABN Amro.

Aan een lage melkprijs kunnen veehouders zelf weinig veranderen, aan de kosten waarvoor een liter melk wordt geproduceerd wel. Daar is nog veel te verdienen, constateert de bank. "In de praktijk zien we tussen bedrijven op saldoniveau verschillen van meer dan 10 cent per kilo melk", aldus Westeneng.

"Focus op de kostprijs, een lage kostprijs geeft een goede uitgangspositie. Dit komt tot stand door optimale technische resultaten (hoog saldo), wat zich uit in een gunstig variabel kostenniveau." De Nederlandse melkveehouderij kenmerkt zich door relatief hoge vaste kosten en lage variabele kosten (zoals veevoer en loonwerk). De lage variabele kosten en goede technische resultaten zijn de kracht van de Nederlandse melkveehouderij.

"Daarnaast speelt timing van investeringen een cruciale rol", zegt de sectormanager melkveehouderij van ABN Amro. "Afgelopen jaar heeft geleerd dat een investering een bedrijf kan maken of breken."

Voor de lange termijn blijven de vooruitzichten op de zuivelmarkt volgens de bank gunstig, waarbij wel duidelijk is dat de prijzen meer zullen gaan schommelen.

Stand 207

Agrarisch Dagblad

Laatste reacties

 • no-profile-image

  boer

  Kom, kom beste schrijvers. Even nuchter worden voor zo ver dat nog mogelijk is. Terechte opmerking hoge vaste kosten. Kijk maar om jullie heen: Fantastische luxe gebouwen, duur land en duur quotum gekocht. Allemaal vaste kosten. Veel te hoog voor de melkveesector. Is een gegeven, kom je nooit meer vanaf, want aflossen willen jullie ook niet. Waarom niet ? Mijn bedrijf wordt toch wel meer waard, dus waarom zou ik !!!!!
  Enne, Schuld van de banken? Nee hoor, boeren willen investeren en als de ene bank zijn bedenken heeft en een goed advies geeft, nou dan gaan we toch naar een andere bank. Mijn buurman investeert, dus dan kan ik het ook. Vooruit met de geit. Stilstand is achteruitgang. Kom laat me niet nog meer lachen. Ha,ha !!!!

 • no-profile-image

  akkerbouwer

  er is weer hoop, abn krijgt weer 4,4 miljard, dat is 4400 miljoen(voor de veehouders die niet kunnen rekenen).
  Kun je zo weer extra financieringetje regelen om de variabele kosten een beetje naar beneden te brengen.
  Dus koop maar weer dure grond aan, dikke nieuwe trekkers zodat je helemaal afhankelijk wordt van de bank!

 • no-profile-image

  Boerin

  Het lijkt mij ook een goed idee, dat ABN Amro zelf eerst eens lessen trekt uit de crisis!!!!!!!!!!!!!!

 • no-profile-image

  Nuchter

  Ja, de keerzijde van de vrijemarkt die hebben we meteen gemerkt! Maar het onvallen van banken door wanbeleid deed er nog een schovel met zand boven op! Een leering kunnen we nu trekken, geef je product niet zomaar mee! Als je afhankelijk bent van al die anderen, schiet er weinig voor je over. Conclusie,de macht is uit onze handen gerukt!!! We zullen hard moeten knokken om weer wat terug te winnen. Het vertrouwen is weg!!!

 • no-profile-image

  schreuder

  Geachte auteur,
  Uw trekt een conclusie die mij doet verbazen. Door u wordt gesteld dat vooral de lage variabele lasten zouden de kracht zijn van de melkveehouderij.
  Ik mag toch hopen dat dat niet de waarheid is want dan heeft de melkveehouderij in Nederland geen toekomst. Naar mijn vaste overtuiging moeten de melkveehouders streven naar een zo groot mogelijk deel variable lasten wellicht dat zij dan in moeilijke tijden hun kostprijs kunnen beinvloeden.
  Mijn stelling is hoge vaste lasten geeft geen flexibiliteit aan de ondernemer.

 • no-profile-image

  Ton Westgeest

  De banken maken zich zorgen om de agrarische sector. De sector moet van de crisis leren. Dat zeggen de banken, die de oorzaak zijn van deze crisis. Met te hoge financieringen opdringen ook in agrarische sector, hebben ze hun zakken gevuld, hun tassen met opties gevuld en een pensioen geregeld waarvan iedereen alleen maar kan dromen. Gaan ze hun hun hand nog eens in eigen boezem steken en er zelf eens wat van leren?

 • no-profile-image

  gert

  De banken moeten ook maar eens lering trekken uit de problemen waar zij de laatste tijd mee te maken hadden,koopsompolissen ,hoge directiesalarissen,bonussen ,enz.Als ik de laatste berichten lees hebben ze er niets van geleerd

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Spotvogel, mooi dat je perplex staat, alleen jammer dat dit komt omdat je de kern verkeerd interpreteerd. ABN spreekt over de sterkte van de veehouderij en verwijst naar de lage kosten. Ze ontwijkt hiermee handig het pijnpunt dat de melkveehouderij verzwakt is door de hoge (financierings)kosten. En geloof me, verlos ons van alle (subsidie)rechten af maar schaf dan gelijk ook de ge- en verboden af die ons worden opgelegd om het met name mensen zoals jij naar je zin te maken. Dit vergt extra investeringen en dit noodzaakt tot schaalvergroting en dus ook een bijbehorende financiering. Je hoeft ook geen medelijden te hebben of een traan te laten, maar kijk ook eens in de spiegel bij de vraag wie de aanjager is van dit alles.

 • no-profile-image

  Teun Tuinder

  Melkveehouder.Dit is een klein land. Waarom ga jij niet naar Amerika? Daar wordt je weinig in de weg gelegd en daar kun je groeien tot dat je er bij neervalt...Een ideaal land voor melkveehouders....

 • no-profile-image

  spotvogel

  Melkveehouder, ik sta perplex. Al bijna een halve eeuw hoor ik boeren arrogant raaskallen dat zij "vrij en zelfstandig ondernemer' zijn en heb ik geprobeerd om hen er van te doordringen dat de vrije markt toch echt heel anders werkt dan wat zij zich van wieg tot graf (dankzij de riante premieregelingen en subsidies die door de burger worden opgehoest) voorstelden. Natuurlijk moest het moment van de waarheid ooit komen en ga dan de banken niet verwijten dat zij het gedaan hebben. Een BANKIER is een AASGIER die aast op jouw GELD! Als jij die man vertrouwt dan heb je jouw eigen lot bezegeld en hoeft niemand daar medelijden mee te voelen. Niet met een traan en evenmin met een gulle donatie uit de knip. Such is real life man!

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Beste Teun, als ik naar Amerika moet verkassen om mijn vrijheid te behouden is het (te) ver gekomen. Ik sta niet te springen om te groeien, maar doe wel wat ik moet doen om mijn brood te kunnen (blijven) houden. En dat is niet altijd iets doen uit vrije wil.

 • no-profile-image

  Vrijgezel

  abn-amro wil graag geld uitlenen om ten koste van de landbouw te groeien. Leen daarom ook niet bij de bank. Met het resultaat is de fiscus blij mee

 • no-profile-image

  melkveehouder

  ABN amro vandaag nog weer 3 miljard ontvangen wegens wanbeleid , Hoezo arrogant om een ander de les te durven
  lezen

 • no-profile-image

  geen boer

  bord voor de kop wel gewenst wanneer je bij de ABNAMRO werkt en een sector even terechtwijst waarvan zoal van geleerd kan worden qua financiën, investeringen en zo....op de dag dat je wederom de hand ophoudt bij de belastingbetaler. Over timing gesproken!

 • no-profile-image

  VEEHOUDER

  Ik wil gewoon groeien, de bank adviseerde me grond en extra stalruimte te kopen. Alleen door groei kan ik mijn kostprijs verlagen, dan 's avonds maar 2 uur langer doorwerken, stilstand is achteruitgang! Ik moet groeien en meer melken, ik kan niet afwachten, ik MOET de buurman overnemen en groeien. Dan als de melkprijs straks weer wat aantrekt ben ik ook eerder weer boven mijn variabele kostprijs aan het melken!

 • no-profile-image

  Teun Tuinder

  Beste Gert. Niet alleen deze bank moet lering trekken uit de crisis. Jij hebt het over koopsommen...? Nou ik had ook een opmaatvehikel.......doordat ik een bril draag kon ik de kleine lettertjes niet goed lezen en dat heeft mij ook geld gekost...Dit is in de agrarische sector een bekende bank....Verder hoeven wij geen enkel medelijden te hebben met banken. Over de rug van de agrarische sector"stelen"zij hun verliezen weer terug.

 • no-profile-image

  Henk

  Het is weer als van ouds het zelfde liedje
  gaat het niet goed in de veehouderij dan is het altijd de schuld van die ander.
  Wijzen met de vinger naar een ander is altijd nog wijzen met drie vingers naar je zelf Doe daar eens iets mee . Je bent er toch zelf bij als er leningen worden afgesloten . Als consument word je hier stront ziek van

 • no-profile-image

  melkveehouder

  De eerste opmerking, die van Schreuder, is de meest treffende. Gewoon hypocriet van de (ABN Amro)banken. Eerst boeren adviseren vooral ondernemertje te spelen, en met name lef visie en durf te tonen, en dan acheraf adviseren de vaste kosten terug te brengen. Het is inderdaad waar wat dé bank zegt; de ondernemer beslist zelf en is ook zelf verantwoordelijk voor zijn besluiten. Jammer dat veel boeren te laat in de gaten krijgen dat adviezen uit de "coöperatieve en agrarische hoek" niet altijd betekent dat dit goed is voor de belangen van de individuele agrarische ondernemer oftewel de producent. Enorm pijnlijk om (achteraf) het juk opgelegd te krijgen als gevolg van het opvolgen van deze 'goede adviezen'.........van dé bank! Een troost, het is niet alleen dé bank, maar alle banken die hieraan hebben meegedaan.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.