Home

Achtergrond

30 miljoen voor plattelandsontwikkeling

Nederland kan de komende jaren 150 miljoen euro extra besteden aan plattelandsontwikkeling.

Een aanzienlijk deel, 30 miljoen euro, gaat naar akkerrandenbeheer.

Het Europese plattelandscomité heeft gisteren het Nederlandse voorstel daartoe goedgekeurd, meldt het ministerie van LNV. Van de 150 miljoen euro komt 110 miljoen van de EU-begroting, 40 miljoen euro leggen Rijk en provincies ernaast (cofinanciering).
Het extra geld is een gevolg van de afspraken, die eind vorig jaar zijn gemaakt over een herziening van het landbouwbeleid. Toen is afgesproken 5 procent extra over te hevelen van directe steun naar plattelandsontwikkeling. Dit had tot gevolg dat lidstaten de door hen al ingediende plattelandsontwikkelingsprogramma’s (POP) voor 2007-2013 moesten herzien.
Van de 150 miljoen euro is 30 miljoen bestemd voor akkerrandenbeheer; 8 miljoen gaat naar landschappelijk waardevolle gebieden, zoals de Friese Wouden en het Groningse Westerkwartier. LNV experimenteert daar met het belonen van groen en blauwe diensten; Verburg wil inkomenstoeslagen in de toekomst meer toesnijden op het verrichten van diensten en op het boeren in of bij kwetsbaar (natuur-)gebied.
Bijna 18 miljoen gaat naar het verbeteren van de waterkwaliteit; met dat geld worden onder meer bufferstroken langs waterlopen en retentiegebieden aangelegd. Voor energie uit biomassa is 15 miljoen beschikbaar. LNV investeert verder in precisielandbouw en breedbandinternet.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.