Home

Achtergrond

Zuid-Hollands Landschap acht gebiedsvisie positief

De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap acht de gebiedsvisie van Keukenhof positief en schrijft dat ook in een reactie op het plan aan de stuurgroep van het Pact van Teylingen.

"Ons inziens zijn de voorgestelde plannen van de Keukenhof voor de ontwikkeling van het landgoed en de PEHS (Provinciale Ecologische Hoofd Structuur) positief. Zo wordt de parkeerplaats west (halfverhard grasland) ingericht als botanisch grasland (overeenkomstig de PEHS begrenzing) en wordt de Lageveense polder, (het huidige parkeerterrein west) ingericht en beheerd overeenkomstig de doelen van de PEHS," aldus het ZH Landschap.

"De nieuwe parkeerplaats is ons inziens echter groot. Deze beslaat ruim 9 hectare voormalige bollengrond en is bestemd voor 5.000 auto's. Uit onderzoek blijkt dat er op topdagen niet meer dan 2.500 auto's geparkeerd moeten kunnen worden. Wij vragen aandacht voor de maximaal benodigde omvang. De bollengrond die verloren gaat door de parkeerplaats wordt gecompenseerd in de Poelpolder van Lisse. In de gebiedsvisie van ZHL, MODB, Duinbehoud staat deze polder aangeven als waardevolle cultuurhistorische graslandpolder en weidevogelgebied. Het betreft tevens A+ grasland op de kaart van streekplan Zuid-Holland West. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft echter geen grote bezwaren tegen het voorstel om het grasperceel langs de tweede Poellaan om te spuiten tot bollengrond. Dit ligt langs een drukke weg en is begrensd door een ander bollenveld," aldus het ZH Landschap dat besluit met te stellen dat dit gebied voor weidevogels van geringe betekenis is.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.