Home

Achtergrond 2 reacties

Westerschelde vraagt diepgaand onderzoek

Het Westerschelde-dossier moet onderworpen worden aan een diepgaand onderzoek. Dat bepleit de statenfractie van de Partij voor Zeeland.

Het zit goed mis met het dossier Westerschelde. Ik neem dan ook de vrijheid de Tweede Kamer op te roepen tot het instellen van een diepgaand onderzoek naar het totale traject. Vanaf de eerste onderhandelingen tussen Nederland en Vlaanderen over de derde verdieping en het verlangen van natuurorganisaties om in ruil voor een positieve houding ten minste 600 hectare nieuwe estuariene natuur te realiseren, tot het recente kabinetsbesluit om daadwerkelijk over te gaan tot ontpoldering van Hertogin Hedwigepolder.

Een besluit dat in Zeeland heeft geleid tot grote maatschappelijke onrust en een onmiskenbaar verlies aan vertrouwen in politiek en overheid. Een besluit ook dat gebaseerd zou kunnen zijn op 'gebrek' aan relevante informatie of informatie, die bewust of onbewust in een richting is geduwd en die niet strookt met de oorspronkelijke aanmelding bij de Europese Commissie in oktober 1998 (herziening in 2003 en update in 2004). Daaruit blijkt ontegenzeggelijk dat de 'staat van instandhouding' van het estuarium Westerschelde de kwalificatie B = Goed heeft meegekregen.

Conclusie is derhalve dat de 'staat van instandhouding' onverkort goed is en er nooit een aanleiding heeft bestaan om maatregelen te nemen tot natuurherstel, zoals die via de Scheldeverdragen (december 2005) zijn vastgelegd. Daarmee is op zich al in voldoende mate aan te tonen dat de noodzaak tot ontpolderen volstrekt ontbreekt, er zonder enige restrictie kan worden gewerkt aan een derde verdieping en het Kabinetsbesluit een verkeerd besluit (bestuurlijke dwaling) is geweest dat alleen nog door uw Tweede Kamer ongedaan kan worden gemaakt.

Of gaat het hier om machtspolitiek, waarvan Zeeland 'jammer-maar-helaas' het slachtoffer moet worden? Ik hoop van harte dat dit onderzoek er komt en eindelijk (!) eens de echte waarheid boven water wordt gehaald. Vraagt u zich, in de aanloop naar het komende Kamerdebat dus vooral af, hoe en waar kabinet en Kamer mogelijk op het verkeerde been zijn gezet. De verantwoordelijke ambtenaren bij LNV zouden met de vingers omhoog, gedwongen moeten worden om dat uit te leggen!

Johan Robesin, voorzitter statenfractie Partij voor Zeeland (PvZ)
Robesin stuurde dit stuk tevens naar Tweede Kamerfracties

Administrator

Laatste reacties

  • no-profile-image

    mdl

    De 2e kamer moet eerst een wet ontwerpen die de macht van de milieu organisaties aan banden legt

  • no-profile-image

    gert

    Balkenende heeft de Hedwigpolder opgeofferd om de steun van Belgie te krijgen voor zijn presidentsschap van de EU

Of registreer je om te kunnen reageren.