Home

Achtergrond 3 reacties

Wat nu, minister?

De nieuwe welzijnsnormen ontnemen de varkensmesterij haar economische basis.

Boekhoudbureau Abab komt dezer dagen met informatie waar de varkenshouderij op zit te wachten. De nieuwe welzijnseisen, zo concludeert Abab na rekenwerk met oppervaktenormen, maken de vleesvarkenshouderij economisch onhaalbaar. Uitgaande van de kosten en opbrengsten van de afgelopen drie jaar, is volgens Abab bij een minimum- oppervlakte van 1 vierkante meter per vleesvarken geen vleesvarkensbedrijf levensvatbaar. Allemaal gaan ze er zwaar geld op toeleggen. Bedrijven gaan per jaar tienduizenden euro’s op de exploitatie tekortkomen. Zelfs de grootste bedrijven met de beste technische resultaten houden het verlies niet onder €16.000 per bedrijf.

Het zijn geen fraaie cijfers, die Abab laat zien. Maar tegelijk ook geen cijfers die de varkenssector kunnen verbazen. De dramatische impact van de strengere welzijnseisen in 2013 houdt menige varkenshouder al enkele jaren uit zijn slaap. Er gaan tussen nu en 2013 een hoop vleesvarkensbedrijven verdwijnen. Maar ook dat is geen nieuws.

Wat wel nieuws is, is dat er nu droge cijfers op tafel liggen die aangeven dat het voor de muziek uitlopen van de Nederlandse wetgever de vleesvarkenshouderij haar toekomstperspectief ontneemt. Nederland eist een oppervlakte van 1 vierkante meter per volgroeid vleesvarken, waar de EU ook met 0,65 vierkante meter genoegen neemt. (Zelfs al zou Abab de mestafzetkosten uit zijn berekeningen schrappen, dan nóg wordt er bij de nieuwe normen in de mesterij verlies geleden.)

Het is daarom dat de sector blij mag zijn met de cijfers van Abab. Blij in die zin dat de cijfers er zo beroerd uitzien dat ze bruikbare munitie vormen in de handen van LTO en NVV. Die weten nu waar het de komende drie jaar over moet gaan. Concreter dan nu was het ontbreken van een level playing field in de EU nooit.

Hoe gaat minister Verburg van LNV een aanval op de welzijnswet met zulk materiaal weerstaan? Het zal haar niet meevallen.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  RJ van der Kamp

  Ik zou graag Uw reactie (via mail) zien, op m,n ingezonden brief aan min. G. Verburg, wordt deze geplaatst? Met Vriendelijke Groet, RJ van der Kamp,(o6-53634466)

 • no-profile-image

  Meindert van den Hengel

  Nu zal blijken of het vermoeden van veel mensen bewaarheid wordt en wel dat er al jaren een verborgen agenda bestaat op LNV om alle productie landbouw in Nederland te ontmoedigen.

 • no-profile-image

  Han

  Als niet varkens houder heb ik het idee, dat er ook als de Nederlandse norm Europees wordt en dus in de Unie alle bedrijven op 1 m2 meter per varken zitten, zal het nog steeds geld kosten ten opzichte van nu bij o,65 m2 per varken. Immers een groot deel van het vless gaat de Unie uit en komt dan weer varkensvlees tegen van varkens die in kleine hokjes zijn groot gebracht.
  Alles overzient vrees ik, dat de politiek een eens gezonde sector om zeep helpt,door achter een kleine groep grote schreeuwers aan te lopen. Onze supers zullen echt niet gaan onderzoeken of het vlees, dat ze uit verriwegstan halen wel van dierriendelijke varkens houderijen komt. Certificaten bestaan uit papier en papier is gewillig.
  Landen als Rusland wachten niet op onze duurdere diervriendelijke varkens, ze bouwen hun eigen productie op en willen daar zo veel mogelijk aan verdienen tegen een acceptabele consumenten prijs.

Of registreer je om te kunnen reageren.