Home

Achtergrond

Vreemde garantie

De garantieregeling voor de land- en tuinbouw werd met gejuich begroet. Met name in de door de kredietcrisis zwaar getroffen tuinbouw leek deze overheidsmaatregel uitkomst te bieden.

Het enthousiasme is ook af te lezen aan het feit dat al zo’n vijftig aanvragen zijn ingediend. Maar het gejuich verstomt nu de uitwerking en de regels duidelijker worden. Zo blijkt dat bijfinanciering via de garantieregeling met hoge percentages gepaard gaat. De Rabobank meldt dat tuinders over het bedrag dat zij in dit kader gaan lenen, maximaal 8 procent rente gaan betalen. Daar komt nog 4,5 procent provisie bij, die ten goede komt aan het ministerie van LNV. Oud-tuinbouwvoorman Frans Hoogervorst rekent voor dat dit samen neerkomt op een gemiddelde rente van 9,5 procent en neemt de term woekerrente in de mond.

Ook de bij de opstelling van de garantieregeling betrokken ABN Amro protesteert. De gestelde aflossingvrije periode van twee jaar bemoeilijkt nieuwe leningen, stelt de bank. Kapitaalintensieve bedrijven hebben flink geïnvesteerd. Bij twee jaar uitstel van aflossing stijgt het dekkingstekort fors door afschrijvingen die die periode wel doorgaan. Zo dreigt de regeling zich in meer opzichten tegen tuinders te keren. Dat kan niet zo zijn; de regels moeten nog eens goed worden bekeken.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.