Home

Achtergrond

Voor ritten te paard geld het hoge BTW-tarief

Paarden en BTW, het blijft een lastige combinatie die tot veel jurisprudentie blijft leiden.

De rechtbank Breda heeft zich over de vraag geboden of het organiseren van ritten te paard onderworpen is aan het hoge (19%) of lage (6%)) BTW-tarief. Volgens de rechtbank is het hoge tarief van toepassing.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank Breda de volgende:

belanghebbende organiseert ritten te paard. Het gaat om buitenritten waarbij ieder zelfstandig zijn paard rijdt en om ritten met een hittax waarbij de paarden vastzitten aan een geleidesysteem dat door een wagen wordt voortgetrokken. Beide soorten ritten vinden plaats in een park en beginnen en eindigen in de manege van belanghebbende. In geschil is of het hoge of het lage omzetbelastingtarief van toepassing is.

De rechtbank verwerpt met een verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad van 10 augustus 2007, nummer 43.169 de stelling dat de aanwezigheid van een sportaccommodatie niet relevant is. Ook de stelling dat de terbeschikkingstelling van de manege en het park als sportaccommodatie is aan te merken wordt met verwijzing naar hetzelfde arrest verworpen. De stelling dat de ritten met de hittax vervoer van personen is, wordt door de rechtbank eveneens verworpen. Vervoer van personen te paard wordt niet in post b-9 van tabel I genoemd.

Het beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie: Rechtbank Breda 30 september 2009, nummer 08/02294Hoge Raad 10 augustus 2007, nummer 43.169

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.