Home

Achtergrond

Vleeskuikenrichtlijn: bezetting 42 kilo mag bij voldoende welzijn

Vleeskuikenhouders mogen vanaf 1 juli 2010 een bezettingsgraad aanhouden van 42 kilo per vierkante meter, mits zij voldoen aan enkele welzijnsvoorwaarden.

Deze worden vervolgens gefaseerd aangescherpt. Dat is de kern van de afspraak, die minister Gerda Verburg heeft gemaakt met vertegenwoordigers van de pluimveesector. De afspraken zijn vanmiddag ondertekend.

Per 1 juli 2010 wordt de Europese vleeskuikenrichtlijn van kracht. Deze schrijft een bezettingsgraad voor van 39 kilo per vierkante meter. Bij geringe uitval kan deze worden verruimd naar maximaal 42 kilo.

Verburg en de sector hebben afspraken gemaakt voor aanvullende normen rond hakdermatitis en voetzoollaesies. Voor hakdermatitis moet vóór 1 juli 2010 in overleg een norm worden vastgesteld. Deze norm geldt per 1 januari 2011 als extra voorwaarde voor een bezettingsgraad van 42 kilo. Een norm voor voetzoollaesies moet een jaar later, op 1 juli 2011, zijn vastgesteld. Deze treedt dat op 1 juli 2012 in werking. Deze norm wordt in stapjes aangescherpt, te beginnen op 1 juli 2014.

Voor zowel hakdermatitis als voetzoollaesies geldt dat het gemiddelde niveau van alle koppels die in één jaar zijn afgeleverd binnen de norm moet blijven. Lukt dat niet, dan geldt in het volgende jaar een bezettingseis van 39 kilo.

De pluimveehouder is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de resultaten van de controle op de welzijnsnormen. Ook de kosten daarvan zijn voor zijn rekening. De kosten voor nader onderzoek en voor de normstelling worden gedeeld door LNV en bedrijfsleven.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.