Home

Achtergrond 17 reacties

Varkenssector positief over heffing mestafzet

De varkenssector staat positief tegenover een heffing voor mestafzet, als die bijdraagt aan het oplossen van het mestprobleem.

Dat concludeert Vakblad Varkens na een paneldiscussies op de Landbouwvakbeurs met onder andere boerenorganisatie LTO en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV).

Beide organisaties zeggen open te staan voor een heffingssysteem waarbij elke varkenshouder meebetaalt aan het zoeken naar oplossingen. NVV vindt wel dat ook rundveehouders in dit systeem betrokken moeten worden. Bovendien zijn LTO en NVV het erover eens dat de heffingsbedragen niet vanuit de overheid geïnd en beheerd moeten worden. De heffing zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om mestverwerkingssystemen te ontwikkelen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Hans

  JG Vlakbij, Waarom die soja niet omzetten in varkensvlees in brazil zelf, waar de soja verbouwd wordt? Dus niks geen soja naar Europa en niks geen stront naar brasil. Da's nou net waarom de braziliaanse kostprijs zoveel lager ligt.

 • no-profile-image

  varkens en

  @John brabant, volgensmij zie je het verkeerd! Ik citeer : zijn de gehaltes gezakt, dan is de boer goed bezig.....kweet niet maar veel verstand van akkerbouw heb je waarschijnlijk niet, want het is nu al te moeilijk om gewassen te verbouwen met de huidige regelgeving, en dan wil jij ons nog aanmoedigen om nog minder te gebruiken? hmm......

 • no-profile-image

  Wouter

  Er komt nooit een dag dat ik ook maar één cent mee betaal aan het oplossen van een mestprobleem wat ik niet heb veroorzaakt. Hou varkens daar waar mest nodig is, in plaats van in het volle zuiden maar gewoon verder te bouwen en dan lekker iedereen daar aan mee laten betalen...

 • no-profile-image

  bert

  voor 8 euro ben ik klaar met mijn mest.
  mijn handelaar komt met mobiele beluchter op het bedrijf en scheider.
  de dikke neemt ie meteen mee. en de dunne blijft een tijdje in de mobiele opslag (1000 m3) tot de stikstof omgezet is tot stikstof gas. dan mag ik tot 1000m3 per ha uitrijden. helemaal legaal. en de zouten die extra op het land komen is geen probleem.
  alstublieft kom niet met een heffing. echt weer lto en nvv. het zijn al smerige grote bedrijven die over de rug van de leden flink geld om zetten zogenaamt voor de gelangenbeharteging.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Steek wat mij betreft die 21 miljoen wat de melkveehouderij heeft gekregen maar in initiatieven voor mestverwerking en mestexport. Hier heeft iedereen wat aan, óók de melkveehouder. Dan zijn de centjes goed besteed en wordt een hoop (terechte) onvrede weggenomen. @ Hans Brasil, was jij niet degene die pleitte voor exportverboden voor de EU? Wat moet je dan met nog meer varkens als jullie nu als exporteren? Je bent niet erg consistent in je opvattingen.

 • no-profile-image

  anton

  Geen heffing! Als je al iets wilt bereiken met alternatieven voor mestverwerking word het tegengehouden door de overheid en plaatselijke overheid. Zie gestrande ver- en bewerkingen. We leven nu eenmaal in een land met een regering wat op geen enkele manier positief wil mee denken, ze zijn er alleen maar om het je zo moeilijk mogelijk te maken zodat je zelf tot de conclusie komt stoppen of emigreren.

 • no-profile-image

  JG Voorend

  Als het probleem hiermee opgelost word vind ik het een prima idee

 • no-profile-image

  johnvankessel@hetnet.nl

  We maken het ons in nederland allemaal veel te moeilijk. De nitraatrichtlijn zegt iets over de nitraat en fosfaten in de bodem en niets over hoeveel onze dieren poepen en pissen. Laat iedereen die grond bezit in nederland aantonen hoeveel mest met welke samenstelling hij of zij op zijn land heeft gereden. Zijn de normen overtreden dan is er een probleem. Controle: Neem van elk stuk land een eerlijk monster, bekijk de gehaltes en sla deze op. Daarna is het steekproefsgewijs stukken land bemonsteren. Zijn de gehaltes gestegen? dan heeft de boer te veel mest aangevoerd. Zijn de gehaltes gezakt? dan is de boer goed bezig. Op de manier kunnen we de varkensrechten afschaffen. Door deze kostprijsdaling is het mogelijk om de mest rendabel te verwerken of te exporteren.

 • no-profile-image

  zo is het

  Inderdaad OOK de rundveehouderij profiteerd van mestverwerking van de varkenshouderij alleen denk dat ze niet thuis zijn en dat de varkenshouderij er alleen voor komt te staan en straks zullen de rundveehouders weer de lachende derde worden

 • no-profile-image

  boertje

  Echt geen heffing zoek het maar uit of zijn ze promest en dat geval in helmond al vergeten en dan de mestvergister in wanroij kost geld en levert niets op.
  Er zijn al genoeg manieren maar je krijgt er bijna geen vergunning voor Scheiden dan beluchten etc etc Overheid ontrekt zoveel land bouw grond die wetstrijd winnen we nooit

 • no-profile-image

  johnvankessel@hetnet.nl

  waarom zie ik het verkeerd? De veehouderij moet boeten voor verkeerd mineraal gebruik in de akkerbouw. Daarom hebben we varkensrechten en pluimveerechten. We hebben hier die nitraatrichtlijn > er mag zoveel nitraat in grondwater zitten. Ook kunstmest wordt omgezet in nitraat. Om de nitraatrichtlijn te halen zijn er nu maxima gesteld aan het gebruik van dierlijke mest op landbouwgrond. Niets mis mee.. maar dan kunnen de varkensrechten toch ook weg? Alle mest die we te veel hebben zullen we moeten exporteren of verwerken. Ik kan nu voor mijn zeugen voor 150 000 euro rechten kopen of dat geld stoppen in mestverwerking en de mineralen exporteren. Als de rechten eraf gaan is dat het eerste wat ik zal doen. En dat exporteren moeten we net zolang doen totdat de akkerbouwer betaald voor dierlijke mest net zoals in duitsland. Dan is het mestprobleem weg.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  John, ik begrijp je frustratie wel, maar je toonzetting roept aversie op. De akkerbouw bepaald zelf wat ze wil gebruiken; ze leggen jou ook niet op welke voersamenstelling je moet gebruiken. Je opmerking over het nitraatgehalte in het grondwater is overigens wél terecht. Het grote pijnpunt is dat de overheid met wet- en regelgeving probeert de ruimtelijke en economische invulling van ons kikkerlandje te sturen. Om haar doel te bereiken sleept de overheid hiervoor alle (gezochte) argumenten met de haren er bij. Van gestuurde (en door de overheid betaalde of gesubsidieerde) onderzoeksrapporten, (selectieve) opiniepeilingen toe en mediaberichten toe. De grootste troef van de overheid is onderling verdeelheid zaaien tussen sectoren. En daarom beste John, probeer je collegae uit de wind te houden en richt je grief op diegenen die de oorzaak zijn van de inmiddels ridicuale situatie ten aanzien van het bemestingsbeleid. En dat zijn niet je collegea uit andere sectoren maar de beleidsmakers en de lobby van de kunstmestindustrie.

 • no-profile-image

  Marcel

  @boertje brabant, hoezo kost die mestvergister in wanroij handen vol geld en leverd het niets op? Er word op dit moment 80% dierlijke mest ingereden en alle mest word naar duitsland geexporteerd!! Het leverd nog niet het gewenste rendement op maar dat is mede omdat het nog te klein schalig is. Door uitbreiding gaat het rendement nogal wat omhoog ( bij de andere in de omgeving is dat duidelijk gebleken). En de winst voor alle andere veehouders is dat er nogal wat mest minder in Nederland op de markt komt!

 • no-profile-image

  een ei hoort

  Als er gewacht word op de medewerking van de andere sectoren dan word het 3 keer niks de enigste sector die echt zijn nek uitgestoken heeft is de pluimveesector heeft dan wel 10 jaar geduurd maar de afzet is wel geregeld

 • no-profile-image

  Hans

  Beste melkveehouder, als je er moeite mee hebt dat iemand je de spiegel voorhoud, moet je diens woorden niet uit z'n verband gaan rukken. Ik ben voor de vrije markt. Wat melk betreft: of Europa gooit de markt los, en importeren en exporteren is vrij, zonder subsidies en importheffingen, of Europa sluit z'n markt af, doet niet meer aan import of export en zet net als Canada een quotum systeem op. De keus is aan de melkveehouders. Wat varkens betreft,
  In Nederland zitten kunstmatig veel varkens, geen enkele plek ter wereld waar op zo'n klein oppervlak (strontstip) zoveel varkens worden gehouden. Dit is begonnen na de oorlog, voor de oorlog stelde Nederland als landbouwnatie niks voor. Europa ging GRAAN, MELK, RUNDVLEES en SUIKER beschermen. Omdat graan beschermt (gesubsidieerd) werd, was het voor Duitse en Franse boeren te duur om om te zetten in vlees. In Nederland ontdekten de coöperaties ( van arme, tegen de verdrukking in, door mij hooggewaardeerde, vechtende boeren uit de Peel en Twente en de Achterhoek),
  het gat van Rotterdam. En slim als we waren, gingen we Tapioca uit Thailand, soja uit Brasil en maisgluten uit de VS importeren. En deze grondstofen konden wij Nederlanders wel omzetten in varkensvlees en ook goed exporteren. Dat we te veel stront kregen was in het begin alleen maar een voordeel, we konden er onze arme zandgronden goed mee bemesten. Nu echter is de situatie totaal anders. De Duits en Franse boeren kunnen vandaag de dag wel hun producten (granen) omzetten in vlees en nog voordelige dan wij Hollanders. Stront, wat nu voor ons een probleem is, is voor hen een oplossing. Dit leid er toe dat Nederland zich steeds meer toelegt op het produceren van biggen, en minder in het afmesten van varkens. Als dit nou alles was, was het probleem wel te overzien. Echter, de landen waar Nederland zijn graanvervangers van importeert, zijn zelf bezig gegaan om deze graanvervangers direct en ter plaatse om te zetten in vlees. Hier geld ook, dat stront voor deze landen een oplossing is waar het voor Nederland een probleem is. Daarnaast zijn deze landen ook nog is stukken goedkoper wat betreft dierhuisvestingen en arbeid. Deze landen hebben ook beschikking over de meest moderne fokkerij lijnen, en kunnen als zodanig een perfect stuk vlees produceren. Deze landen hebben keihard gewerkt en hebben ook de weg naar de markt gevonden. Als er vlees moet worden geleverd in Japan of Rusland of China, kun je op de klompen wel aanvoelen, dat het Brasiliaanse vlees dit met glans wint. Brasiliaaanse varkens worden hoofdzakelijk met mais en soja gevoerd en het vlees heeft een lekkere smaak. Bij de boeren in Brasil steekt het, dat Europa z'n eigen markt beschermd met de nodige importheffingen en daarnaast als er teveel op de markt is, exportrestituties gebruikt. Gooi, of de markt vrij, of hou je niet met export naar derde landen bezig. Als u dit alles leest komt u misschien tot de zelfde conclusie die ik 20 jaar geleden trok. In Nederland moet je geen varkenshouder willen zijn.

 • no-profile-image

  jg

  laat de mengvoer industrie ook een flinke steen bij dragen, ze kunnen toch mest meenenen met de boot als ze soja gaan halen ,dan raken die landen niet uit geput (en wij hebben geen overschot) toch heel simpel en de wereld blijft in balans

 • no-profile-image

  energie in bezit

  21 jaar geleden hebben wij als intensieve melkveehouder:Fl 2500,--(verplicht via landbouwschap betaald)aan een grootschalige mestfabriek in Helmond.
  De directeur wist mij en de studenten in Wageningen in 1992 te vertellen ;dat de verwerkingskosten van 1m3 varkensdrijfmest(zonder de verhoogde energie kosten te berekenen)Fl 45,--per m3 waren.
  Het vooruitzicht was dat er voor die prijs niet een m3 varkensdrijfmest in de fabriek zou komen.
  Het gevolg is dat de fabriek/complex een jaar of wat later door de opovincie voor: Fl 1,--aan:Firma Den Ouden is verkocht.(u weet wel ook Fermo Feed is daar van)
  Wat is heden ten dage de veeteeltsector in Nederland verplicht om zulk soort schenkingen ,ook onrendabel te doen?
  Het imago mestfabriek/vergister geeft de sector een verkeerde stempel.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.