Home

Achtergrond 312 x bekeken

Uitponden onroerend goed is niet altijd belast

Het uitponden van onroerend goed is niet altijd belast. Dit is de kern van een recente uitspraak van de Hoge Raad.

Het is een belangrijke uitspraak voor de vastgoedpraktijk.

Uitponden is bijvoorbeeld het in verhuurde staat kopen van een onroerende zaak en na vertrek van de huurder het pand in vrije staat weer verkopen. De Hoge Raad gaf enige criteria voor belast uitponden. Er is pas sprake van belastbare arbeidsinkomsten als de werkzaamheden voor het uitponden naar aard en omvang gericht zijn op voordeel dat redelijkerwijs is te verwachten. Verder moet het behaalde voordeel hoger zijn dan het rendement dat bij normaal actief vermogensbeheer gebruikelijk is.

Een andere situatie van belast uitponden doet zich voor als bijzondere kennis in belangrijke mate ertoe heeft bijgedragen dat met het uitponden voordeel is behaald. De Hoge Raad merkte verder op dat het noemen in een wetsbepaling van uitponden als voorbeeld van een belastbare activiteit niet inhoudt dat uitponden altijd belast is. Uit de wetsgeschiedenis van het wetsartikel over uitponden bleek dat de wetgever de rechtspraak hierover onder de oude Wet op de inkomstenbelasting wilde voortzetten

De Hoge Raad paste bovenstaande criteria toe op een zaak waarin Hof Leeuwarden had beslist. Het hof had naar het oordeel van de Hoge Raad zijn oordeel op diverse punten niet voldoende gemotiveerd of had blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. De Hoge Raad vernietigde daarom de hofuitspraak en verwees de zaak naar Hof Arnhem voor verdere behandeling.

Meer informatie: Hoge Raad, 9 oktober 2009, nummer 43035

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.