Home

Achtergrond

Uitbetalingsregeling PZ geitenmelk moet uniform

De geitenhouderij krijgt net als de melkveehouderij te maken met een uniforme uitbetalingsregeling onder toezicht van het Productschap Zuivel (PZ).

Naar verwachting stemt het bestuur van het schap woensdag in met een voorstel hiertoe. De Commissie Geitenhouderij heeft in beginsel al ingestemd. Na goedkeuring door het PZ-bestuur volgt een zogenoemde voorhangprocedure voor de ontwerpverordening over de uniforme uitbetalingsregeling. Dan zijn nog wijzigingen mogelijk.

Nu kent de geitenhouderij slechts een privaatrechtelijke uitbetalingsregeling. De nieuwe regeling kan ingaan per 1 januari 2010. Om de toezicht op de kwaliteit van de geiten te financieren, krijgen de verwerkers waarschijnlijk een hogere heffing.

Of registreer je om te kunnen reageren.