Home

Achtergrond

Tekort aan fosfaat dreigt

Wereldwijd dreigt een fosfaattekort. Dat brengt de voedselvoorziening, in de wereld maar óók in Europa, op termijn in gevaar. Daarom moet veel effi­ciënter met fosfaat worden om­gegaan.

Dat stelt een stuurgroep van het ministerie van LNV in het rapport Fosfaat – van te veel naar tekort, dat gisteren werd gepre­senteerd. Het advies is tevens aangeboden aan minister Gerda Verburg.

Uitgangspunt van het rapport is de eindigheid van de fosfaat­voorraad. Bij de verwachte groei van de wereldbevolking is deze mogelijk over 75 jaar uitgeput. Fosfaat is een cruciale voedings­stof voor mensen, hoewel ze maar 0,7 gram per dag nodig hebben.

Een dreigend tekort heeft dus grote gevolgen, aldus de stuur­groep, te meer omdat de voorraad voor tweederde is geconcentreerd in twee landen: Marokko en Chi­na. De stuurgroep voorziet een strijd om schaars fosfaat.

Het tekort wordt grotendeels veroorzaakt door inefficiënt ge­bruik, met name in de landbouw en de rest van de voedselketen. De stuurgroep wijst op overbemes­ting, erosie, en het op grote schaal weggooien van voedsel.

Om de verkwisting van kost­baar fosfaat tegen te gaan advi­seert de stuurgroep het fosfaat­probleem op de internationale agenda te zetten. Daarnaast moet erosie worden tegengegaan, en is een heffing op fosfaat denkbaar.

Verder pleit de stuurgroep voor een versoepeling van het dier­meelverbod en het hergebruik van fosfaat uit reststromen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.