Home

Achtergrond 1 reactie

Subsidies voor minder methaan uit buitenopslag mest

De ministeries van Vrom en LNV stellen 150.000 euro subsidie beschikbaar voor de vermindering van de methaanuitstoot uit buitenmestopslagen.

Het geld is bestemd voor het doen van haalbaarheidsonderzoek. Voorstellen voor zulk onderzoek kunnen tot 1 december 2009 worden ingediend bij agentschap Senternovem. De perspectiefrijkste voorstellen worden in 2010 verder ontwikkeld tot prototype.

De methaanuitstoot uit mestopslagen bedraagt circa 2,5 Mton CO2-equivalenten. Ongeveer eenvijfde deel daarvan komt uit buitenopslag van mest.

De landbouwsector stootte in 2008 circa 8,8 Mton methaan uit. Na een jarenlange daling loopt de methaanuitstoot uit de landbouw sinds 2005 weer langzaam op.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    gert

    Ook de moerassen in Nederland stoten veel methaangas uit,wat gaan ze daar aan doen? Altijd maar weer naar de landbouw wijzen en die in een kwaad daglicht plaatsen

Of registreer je om te kunnen reageren.