Home

Achtergrond

Stabiele factor

Verpachters mogen volgens het huidige pachtprijzensysteem de pachtprijs verhogen, soms tot ruim 40 procent. En de meeste verpachters doen dat ook, nadat pachtprijsverhoging een aantal jaar niet mogelijk is geweest.

De grootste verpachters, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, de voormalige Dienst Domeinen en ASR Vastgoed, voorheen Fortis Vastgoed, voeren de verhoging door. Ook de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) adviseert haar leden de pachtprijsverhoging door te voeren, maar hierbij wel te kijken naar individuele gevallen.

Een pachtprijs die gebaseerd is op het agrarische inkomen in referentiejaren in het verleden voelt altijd verkeerd. Goede en slechte jaren volgen elkaar op en daarmee komen lage prijzen in goede jaren en hoge prijzen in slechte jaren. Op sterk fluctuerende pachtprijzen zitten zowel pachters als verpachters niet te wachten. De referentieperiode van vijf jaar blijkt nu alsnog voor te grote fluctuaties te zorgen. Een aanpassing hiervan moet geen moeilijke opgave zijn. Hoewel boeren hopen dat hiermee de pachtprijs zal dalen, zal dit over een meerjarige periode niet gebeuren. Maar een meer constantere kosten- of inkomstenbron biedt voor iedereen meer duidelijkheid.

Grondkosten zijn een vaste stabiele factor. Laat dit ook zo blijven.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.