Home

Achtergrond

Soms toch bedrijfstoeslagen na vergeten kruisjes

Als agrarisch on­dernemers per ongeluk veel min­der toeslagrechten hebben aange­vraagd dan waar ze eigenlijk recht op hebben, moet Dienst Re­gelingen deze toeslagen alsnog uitkeren.

Dat heeft het College voor het Bedrijfsleven (CBB) be­paald. Sinds de invoering van het sy­steem van toeslagrechten in 2006 zijn enkele honderden boeren vele duizenden euro’s misgelopen. Vaak hebben boeren slechts bij een deel van de percelen of zelfs geen enkel perceel aangegeven dat ze toeslagrechten willen ver­zilveren.

Eerder al werd bepaald dat aan­vragers die geen percelen hadden aangekruist deze fout mochten herstellen.Europeseregelsschrij­ven voor dat steun alleen alsnog mag worden verstrekt wanneer sprake is van een kennelijke fout, die in één opslag zichtbaar moet zijn. Het CBB beslist nu dat ook boe­ren die een groot deel van hun percelen zijn vergeten aan te krui­sen, recht hebben op verzilvering van de toeslagrechten. De uit­spraak ging over twee zaken die door Alfa Accountants en Advi­seurs in samenwerking met A&S Advocaten zijn aangespannen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.