Home

Achtergrond 338 x bekeken

Resultaat bij koop en verkoop grond belast als row

Een boswachter is belasting verschuldigd over het voordeel dat hij behaald heeft bij de koop en verkoop van landbouwgrond.

Hij heeft als stroman in een transactie gefungeerd waarbij een tweetal handelaren buiten zicht van zowel de verkoper als de uiteindelijke koper wilden blijven. Het voordeel van f 100.000 (€ 45.378) is belast als resultaat uit overige werkzaamheid (row) in box I.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank Haarlem de volgende: belanghebbende heeft op eigen naam, maar voor rekening en risico van E (schoonzoon van belanghebbende) en F percelen grond verworven, die hij vlak daarna met winst heeft doorverkocht en geleverd aan J bv. Hiervoor heeft hij een bijdrage ontvangen van € 45.378. De inspecteur wil dit belasten als resultaat uit een overige werkzaamheid (row). Belanghebbende is echter van mening dat deze transacties hebben plaatsgevonden in de vermogenssfeer.

De rechtbank oordeelt dat belanghebbende werkzaamheden heeft verricht voor E en F, dat hij daarvoor een vergoeding heeft ontvangen, welke vergoeding was beoogd en redelijkerwijs ook verwacht kon worden. Derhalve is er sprake van een bron van inkomen. De dienst is eenmalig verricht en derhalve heeft de inspecteur het voordeel terecht belast als row. Het beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie:
Rechtbank Haarlem 16 september 2009, 08/03340, LJN BJ8243

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.