Home

Achtergrond 364 x bekeken 1 reactie

Q-koorts vraagt nu echte bestrijding

De aanpak van Q-koorts is dweilen met de kraan open, vinden Marjolein Wegdam, Kees Verduin en Jeroen Tjhie. De arts-microbiologen willen maatregelen die veel verder gaan dan de huidige.

Tot op heden wordt niet bekendgemaakt op welke bedrijven Q-koorts is aangetroffen. Dat maakt goede beheersmaatregelen en een goede communicatie en waarschuwing van de bevolking moeilijk, zo niet onmogelijk.

De beperking van de vaccinatie tot melkgeiten en schapen is niet afdoende. Overwogen moet worden om alle geiten (en dus niet alleen melkgeiten) en schapen te gaan vaccineren in een uitgebreider gebied. Verder is het niet onmogelijk dat ook andere dieren in de epidemie betrokken raken; vooral rundvee loopt dat risico.

Een beperking of verbod op vervoer van schapen en geiten, vergelijkbaar met de maatregelen tegen de varkenspest ligt voor de hand. Het is zeer aannemelijk dat het nalaten van een dergelijke vervoersbeperking heeft geleid en zal leiden tot verdere verspreiding buiten de zone waar de vaccinatie is verplicht gesteld.

Om deze epidemie echt te bestrijden, moet de bron worden aangepakt, anders blijven we dweilen me de kraan open. Dat betekent uitbreiding van de maatregelen, zoals verplichte controles van alle bedrijven met geiten en schapen, het verbieden van uitrijden en het vernietigen dan wel composteren en pasteuriseren van mest van positieve bedrijven. Ook moeten er regels komen voor het transport. Het sluiten van besmette bedrijven en het ruimen van besmette geiten en schapen moet worden overwogen.

Nu de epidemische golf voor het derde jaar langzaam weer aan het uitdoven is, is het tijd om adequate voorbereidingen te treffen voor volgend seizoen, met als doel deze epidemie nu echt een halt toe te roepen. Dat een aantal zaken nog niet duidelijk is, is geen excuus voor het achterwege laten van verdergaande maatregelen. Bij de vogelgriep en varkenspest is daar immers ook niet op gewacht; toen waren het vooral economische drijfveren die leidden tot uitgebreide maatregelen. Het is onbegrijpelijk dat de ministeries strengere maatregelen niet proportioneel vinden, terwijl zoveel mensen al zijn geraakt door de ziekte en er verspreiding is buiten Brabant.

De auteurs zijn arts-microbioloog voor de Brabantse ziekenhuizen Elkerliek, Máxima, Catharina en St. Anna en verbonden aan stichting Pamm (laboratoria voor Pathologische Anatomie en Medische Microbiologie)

Dit is een ingekorte versie van een artikel in Medisch Contact

Administrator

Eén reactie

 • no-profile-image

  G.J. Reinders

  Uw artikel gelezen over de Q-koorts, maar zoals ik zovele malen heb gezegd is dat wij heel gemakkelijk deze bacterie en/of virus kunnen bestrijden. Aquanox is het middel dat gemaakt wordt van onthard leiding water en keukenzout en deze wordt geactiveerd waardoor electrolyzewater ontstaat. Er is helaas nog een klein probleem het product is nog niet geregistreerd bij het CTGB.
  Maar de stallen en de mest kunnen door het bovenstaande product door verneveling heel eenvoudig behandeld worden. De mest eerst afdekken met een stuk plastiek en daarna het product Aquanox er onder blazen.(vernevelen).
  Gaat in dit geval niet de mens boven de registratie? Het product Aquanox is milieu vrendelijk en niet giftig, dus niet nadelig voor mens en dier.
  Wij willen een gratis test doen bij wie dan ook, om te laten zien dat het werkt.

  Met vriendelijke groet

  A en G.J. Reinders
  RVOT

Of registreer je om te kunnen reageren.