Home

Achtergrond

Productschap: geld vrij voor database schapen en geiten

Het Productschap Zuivel maakt geld vrij voor de ontwikkeling van een centrale database voor de melkgeiten- en schapenhouderij, het zogeheten Individuele Geiten Informatie Systeem (Igis).

Volgens scheidend LTO-vakgroepvoorzitter Jan Lokven een grote stap in de goede richting. Het Productschap brengt voor de modules geitenhouderij 100.000 euro in. Over het benodigde geld voor de schapenmodules is nog niet besloten. Over de taken en bevoegdheden van een begeleidingscommissie moet nog worden besloten.

In het verleden werden fokwaarden, de geschiedenis met ziekten en de kwaliteit van de melk van beroepsmatig gehouden geiten onvoldoende en fragmentarisch bijgehouden. "Het is echter van een steeds groter belang om koppelingen te kunnen maken tussen de gegevens", aldus Van Lokven.

De maatschappij vraagt om meer gegevens over de oorsprong van dierziekten en het gevaar voor de gezondheid. Q-koorts heeft het belang van meer inzicht in een stroomversnelling gebracht.

Daarnaast is het voor de sector zelf noodzakelijk te professionaliseren, aldus Van Lokven. "Het bedrijfseconomisch inzicht wordt door een centrale database enorm verbeterd en ik denk dat we met dit systeem betere managers voor de geiten- en schapenhouderij kunnen kweken."

Of registreer je om te kunnen reageren.