Home

Achtergrond

Plan voor zuiveltermijnmarkt

Het beurzenbedrijf NYSE Euronext hoopt in het eerste half­jaar van 2010 te beginnen met de handel in termijncontracten in melkpoeder, boter en weipoeder.

In termijncontracten voor boerde­rijmelk ziet het geen markt. NYSE Euronext is al anderhalf jaar bezig met de voorbereidin­gen. De contracten worden ver­handeld via termijnmarkt Liffe.

Dat zegt Peter Blogg, hoofd business development bij NYSE Liffe. Zijn collega’s Ian Dudden en James Dunseed stellen dat de con­tracten een antwoord zijn op ver­zoeken van bestaande klanten van NYSE/Euronext en van an­dere partijen in de zuivelhandel.’’Wat we proberen te doen is een markt te bouwen die een weer­spiegeling vormt van de liberali­sering van de Europese markt. Dat is een voortgaand proces, ” aldus Blogg. In eerste instantie richt de termijnhandel zich ech­ter op de continentaal Europese markt.

Wanneer de contracten precies in de markt worden neergezet en wat de uiteindelijke contractvoor­waarden zijn, is volgens Dudden en Dunseed nog niet te zeggen. Ze verzekeren echter dat de nieuwe contracten er wel komen.De plannen worden gesteund door de Franse minister van land­bouw Bruno Le Maire. Hij heeft er ook al meerdere malen over ge­sproken met de Franse tak van Euronext.

De door de Europese Commis­sie ingestelde deskundigengroep die naar de toekomst van het zui­velbeleid kijkt, bestudeert ook de mogelijkheden van de zuivelter­mijnmarkt.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.