Home

Achtergrond

Partijen zijn gebonden aan minnelijke taxatie

Een voormalige varkenshouder is gebonden aan een minnelijke taxatie. Omdat namens de voormalige agrarische ondernemer geen voorbehoud is gemaakt voor wat betreft de uitkomst van het overleg is hij gebonden.

Deze uitspraak geeft nogmaals duidelijk aan dat een overeenkomst van minnelijke taxatie geen loterij zonder nieten is.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank Arnhem de volgende:

Belanghebbende dreef tot en met 2001 in de vorm van een eenmanszaak een agrarische onderneming. In 2001 heeft belanghebbende het woonhuis en de bedrijfsopstallen, met ondergrond en erf, verkocht aan de gemeente voor € 884.871. Partijen verschillen van mening over de vraag welk deel van de verkoopprijs moet worden toegerekend aan het woonhuis (privégedeelte), de bedrijfsopstallen en de cultuurgronden. Omdat de taxateur van belanghebbende en de taxateur van de inspecteur tot een andere uitsplitsing komen, vindt op verzoek van de toenmalige belastingadviseur van belanghebbende een minnelijke taxatie plaats. Belanghebbende is het niet eens met de uitkomst van de minnelijke taxatie en stelt zich op het standpunt dat hij hieraan niet gebonden is.

Rechtbank Arnhem leidt uit de gang van zaken af dat de adviseur en taxateur van belanghebbende handelden in opdracht van belanghebbende. Nu aangenomen moet worden dat het overleg tussen de taxateur van belanghebbende en de taxateur van de inspecteur erop gericht was om tot overeenstemming te komen, zijn zowel de inspecteur als belanghebbende gebonden aan de uitkomst van de minnelijke taxatie. De rechtbank acht daarbij van belang dat (namens) belanghebbende geen voorbehoud is gemaakt voor wat betreft de uitkomst van het overleg. Voorts oordeelt de rechtbank dat de duur van de aanslagregeling zonder bijkomende omstandigheden geen reden is om de heffingsrente te verminderen. Het beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie: Rechtbank Arnhem 14 juli 2009, 08/00787, LJN BJ6973

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.