Home

Achtergrond 1 reactie

Paprikasector zoekt oplossing boycot

De paprikateelt en -handel overlegt over beheersmaatregelen voor de False Codling Moth, die de oorzaak is van een exportboycot van paprika naar Noord-Amerika.

Volgens Willem Baljeu van handelskoepel Frugi Venta wordt nagdacht over het plaatsen van feromoonvallen, zoals ook bij de Tuta Absoluta gebeurt. Intussen onderzoekt de Plantenziektenkundige Dienst (PD) of de vondst van het motje op een Nederlands bedrijf een incident of een uitbraak is. Op diplomatiek niveau is voortdurend contact tussen Amerika en Nederland.

Baljeu voorziet dat de uitkomsten positief van het PD-onderzoek sowieso te laat komt voor paprikatelers. "Half november is de export naar Amerika voorbij."

Dat is een strop voor handelaren en exporteurs. "Exporteurs die werken met contracten zitten met extra product. Doordat ze leveringsplicht hebben moeten ze bijvoorbeeld in België product bijkopen", zegt Baljeu.

Administrator

Eén reactie

  • no-profile-image

    Wouter

    "Exporteurs die werken met contracten zitten met extra product."

    Exporteurs die werken met contracten hebben nog niet zolang geleden (max 3 jaar) grote winsten gemaakt met paprika's

Of registreer je om te kunnen reageren.