Home

Achtergrond

'Pachtdeskundigen om tafel'

De commissie van des­kundigen over pacht, de Commis­sie- Van Hall, moet met spoed bij elkaar komen om de huidige pachtwet bij te stellen.

Dat zegt LTO Noord-bestuurder Arnold Mi­chielsen. Hij vindt de pachtprijs­stijging onacceptabel. In het Rivierengebied stijgt de prijs met 43 procent. Michielsen: ”De minister zegt dat zij met be­zwaren maar naar de grondka­mer moeten stappen. Dat heeft echter geen zin, omdat de ver­pachters de prijsverhoging uit­voeren aan de hand van de wet. Er is dus geen overtreding.” In no­vember moeten veel pachters voor het eerst de verhoogde pacht­prijs betalen. De problematiek komt door de sterke schommelingen in de op­brengsten op agrarische bedrij­ven.

LTO Noord komt met deze oproep ondanks dat ze zelf heeft ingestemd met het nieuwe pacht­prijzensysteem . ”Het huidige sy­steem is wel beter dan het oor­spronkelijke voorstel waarbij de pachtprijs oploopt tot 2 procent van de vrije waarde van de grond”, aldus Michielsen. "Daarmee zou de prijs nog veel hoger zijn."

Ronnie van Woudenberg, direc­teur van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), zegt bereid te zijn met LTO in gesprek te gaan. "Het stelsel van de pachtprijsvor­ming is goed, maar het kan verbe­terd worden. Als verpachters en pachters gezamenlijk met punten komen staan we sterker", aldus Van Woudenberg. De FPG kiest ervoor eerst infor­matie te verzamelen en dit in te brengen bij de evaluatie van LNV volgend jaar.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.