Home

Achtergrond

PZ wil in 2010 verder interen op reserves

Het Productschap Zuivel (PZ) wil volgend jaar verder interen op de reserves. Die moeten volgens plan met 3 miljoen euro inkrimpen tot ruim 16 miljoen euro.

Dit blijkt uit de concept-begroting van het PZ. Vanwege de nog steeds redelijk riante financiële positie is ook al voorgesteld om de heffingen voor 2010 te verlagen voor melkvee- en geitenhouders en voor de zuivelindustrie.

Het schap stelt voor om volgend jaar 23,4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor uitgaven. Daar staan geschatte inkomsten tegenover van bijna 20,3 miljoen euro. Van deze inkomsten zal bijna 13 miljoen euro afkomstig zijn uit heffingen op melk. Bijna 6 miljoen euro betreft inkomsten uit medebewindstaken, die worden uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie.

Hoewel al een indicatie wordt gegeven over de verwachte uitgaven worden nog geen definitieve uitgavenposten vastgesteld. Het bestuur geeft in globale zin aan dat het minder vaste subsidierelaties wil en meer projectsubsidies. Daarmee neemt de vrijheid van het bestuur toe om geld te steken in projecten die acute aandacht behoeven.

Het idee is om meer te investeren in sectorale kwaliteits- en diergezondheidsprogramma’s en in projecten die de duurzaamheid van de zuivelketen vergroten. In een later stadium worden uitgewerkte projecten aan het bestuur ter beoordeling voorgelegd.

Het personeelsbestand zal volgend jaar naar schatting tachtig voltijdsarbeidskrachten bedragen, iets meer dan vorig jaar. Reden hiervoor is de terugkeer van de exportsteun voor melkpoeder. Er zijn enkele nieuwe krachten aangetrokken om de restitutie-aanvragen af te handelen.

Naast de gewone reserve van 16,4 miljoen per eind 2010 houdt het PZ nog een calamiteitenreserve van 51 miljoen euro aan voor het Fonds Dierziektebestrijding, dat samen met het Productschap Vee en Vlees wordt beheerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.