Home

Achtergrond

PVV verlaagt varkensheffing met 1 cent

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees (PVV) heeft gisteren op voorstel van LTO Varkenshouderij-voorzitter Annechien ten Have de voorgestelde heffing voor varkens met 1 cent verlaagd.

Die heffing is voor het komende boekjaar vastgesteld op 26 cent per dier.

De heffing voor de varkenshouderij is voor het eerst voor alle diercategorien gelijk. De verlaging van de heffing komt ten laste van de huishoudelijke heffing van het PVV, waaruit het secretariaat wordt bekostigd. De inkomsten van het PVV pakken hierdoor ruim twee ton lager uit.

Ten Have wees er tijdens de bestuursvergadering op dat er ruimte in de begroting zat. Gezien de moeilijke financile situatie op veel bedrijven stelde zij daarom voor de heffing te verlagen. Het voorstel werd daarop overgenomen door het hele bestuur.

De begroting en het werkplan voor het komende jaar zijn verder ongewijzigd goedgekeurd. De begroting sluit met een tekort van ruim 2,1 miljoen euro. Dit wordt gedekt door de reserves.

Voor 2010 verwacht het PVV een stijging van de uitgaven van 800.000 euro. Dat zit vooral in hogere uitgaven voor kwaliteitsprojecten in de runder- en varkenssector, waarvoor 650.000 euro is uitgetrokken. Ook worden er meer kosten gemaakt voor het Diergezondheidsfonds, van waaruit de dierziektebestrijding wordt gefinancierd. Per 1 januari moet een nieuw convenant met de overheid van kracht worden, maar nu is al wel duidelijk dat de kosten hoger worden.

De kosten van het PVV-secretariaat komen lager uit door een daling in het aantal werknemers. Het PVV verwacht in de varkenssector hogere heffingsopbrengsten omdat de export van varkens naar verwachting stijgt.

In de rundersector blijven de heffingen gelijk. In de schapensector wordt het tarief met 6 cent verhoogd. De heffingen voor kalveren stijgen naar € 1,08 per dier. Ook de vleesindustrie krijgt te maken met hogere heffingen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.