Home

Achtergrond 6 reacties

PVV mist draagvlak boeren

Het Productschap Vee en Vlees heeft geen bewezen draagvlak van boeren.

Tot die conclusie komt de SER na een onderzoek.

Het aantal rundvee- en varkenshouders dat in het PVV is vertegenwoordigd blijft onder de 50 procent, het vereiste voor representativiteit. De Sociaal-Economische Raad heeft dat onderzocht en de bevindingen zitten bij de stukken van de bestuursvergadering van het PVV woensdag aanstaande.

In het PVV worden de boeren vertegenwoordigd door twee organisaties: LTO en NVV. De varkenshoudersvakbond bleek niet in staat om recente gegevens over het aantal lid-ondernemingen tijdig aan te leveren, aldus de SER. De laatst bekende gegevens zijn van 2001 en die vindt de SER niet bruikbaar voor het onderzoek. Daarom tellen de NVV-leden niet mee in de representativiteit van het productschap.

LTO kon over 2007 wel de vereiste gegevens op tafel leggen, voorzien van een accountantsverklaring. Op basis van aantallen leden representeert LTO niet meer dan 42 procent, op basis van bedrijfsgrootte 45 procent. Met deze cijfers acht de SER niet bewezen dat boeren voldoende draagvlak leveren voor het productschap.Welke gevolgen deze conclusie heeft voor het productschap blijkt niet uit de vergaderstukken.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  gert

  Misschien wel een financieel draagvlak van boeren,boeren mogen vaak wel mee betalen aan het in stand houden van allerlei organisaties,daarmee weten ze de boeren vaak wel te bereiken

 • no-profile-image

  Henk

  Het is dan wel een zooitje bij de NVV als ze geeneens een ledenlijst kunnen produceren van na 2001. Ik neem de verhalen over hun 'marktaandeel' in het vervolg maar met een nog grotere korrel zout.

 • no-profile-image

  melkvee en varkenshouder

  Vreemd dat de NVV geen gegevens aan kan leveren, hoeft toch niet zo moeilijk te zijn?????
  Laten de NVVers die altijd kritiek op de LTO hebben nu effe contact met Wyno op nemen hoe het nu werkelijk in elkaar zit.
  Neem mij niet kwalijk NVV, maar volgens mij is het een grote boekhoudkundige enbestuurlijke chaos.
  Dit schept weinig vertrouwen.

 • no-profile-image

  Ben

  Jammer mijnheer uit Holten en Hengelo dat jullie even niet op zoek gaan naar feiten.

  In de Trog was te lezen "Binnenkort krijgen alle leden van de NVV een brief. In deze
  brief wordt gevraagd uw gegevens die bij de NVV geregistreerd
  staan te controleren op juistheid.
  Tevens wordt u dan verzocht uw BRS-nummer (= uw relatienummer
  bij Dienst Regelingen (DR)) aan ons door te
  geven. Dit nummer moeten wij als NVV aan DR beschikbaar
  stellen, zodat DR kan vaststellen van hoeveel
  Nederlandse Grootvee Eenheden (NGE) de NVV de belangen
  behartigt. Samen met de gegevens van LTO zal DR dit
  doorgeven aan de SER, zodat de SER aan de hand van deze
  gegevens het aantal zetels in het PVV bestuur kan bepalen.
  Voor de volledigheid: NVV zal geen individuele landbouwtellinggegevens
  van DR terug ontvangen maar alleen het
  totaal NGE van de NVV als geheel.

  Afhandeling ZvA claim
  De NVV wil de van u terug ontvangen gegevens te zijner tijd
  ook gaan gebruiken bij de afhandeling van de Ziekte van
  Aujeszky claim. Verder wil de NVV e-mailadressen en
  mobiele telefoonnummers in de toekomst gaan gebruiken
  om de communicatie (bijvoorbeeld in crisistijd) met onze
  leden verder te verbeteren.

  Kortom: uw medewerking is zeer belangrijk omdat met deze
  telling de krachtsverhouding tussen NVV en LTO weer voor
  jaren wordt vastgesteld."

  En nog een artikel uit de Trog "Op initiatief van de NVV hebben zowel
  de NVV als de NVP en NMV gezamenlijk
  een gesprek gehad met de nieuwe
  SER-voorzitter Alexander Rinnooy
  Kan. Een van de gespreksonderwerpen
  was de onvrede van de agrarische vakbonden
  over de wijze waarop ze door
  de SER behandeld worden terwijl de
  SER eigenlijk onafhankelijk en onpartijdig
  dient te zijn. Met name in het
  vaststellen en beoordelen van de representativiteit
  voelden de vakbonden zich
  achtergesteld ten opzichte van LTO, die
  een zetel heeft bij de SER."

  En de NVV kennende doen ze het heel zorgvuldig en transparant.

 • no-profile-image

  anne

  Straatje schoonvegen Ben ?

 • no-profile-image

  Jan

  Bij schapen en geiten is de representativiteit in het PVV minder dan 10% van het aantal houders ....

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.