Home

Achtergrond

PT krijgt onvoldoende van tuinders

Tuinders zijn ontevreden over het Productschap Tuinbouw (PT).

Zij voelen zich door het PT onvoldoende geïnformeerd over besluitvorming binnen het schap en zijn niet tevreden over de benutting van de heffingen. Dat blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek dat het PT dit voorjaar liet doen.

Tuinders geven het PT een onvoldoende; het rapportcijfer is een 5,2. Het schap vroeg tuinders naar hun kennis van activiteiten van het PT, het belang dat zij aan die zaken hechten en de waardering die zij hebben voor de uitvoering ervan. Op alle onderdelen scoorde het schap onvoldoende.

Met betrekking tot het besluitvormingsproces geven tuinders aan onvoldoende te worden geïnformeerd, zowel door het PT zelf als door hun dragende organisaties die mede het bestuur vormen. De ondernemers blijken ook beperkt kennis te hebben van het besluitvormingsproces en weten onvoldoende hoe zijn daar invloed op kunnen uitoefenen. Zo’n 60 procent zegt niet tevreden te zijn over de verhouding tussen de betaalde PT-heffing en de resultaten van het werk dat daarmee wordt gefinancierd.

Het onderzoek is een tussentijds meetmoment voor de draagvlaktoets in 2011. Het schap dient iedere vier jaar vast te stellen dat hij nog voldoende draagvlak heeft onder ondernemers in de sector. De komende maanden formuleert het PT-bestuur, onder leiding van Tjibbe Joustra, een toekomstagenda met daarin een breed gedragen rol voor het PT. Die wordt in maart 2010 vastgesteld door het bestuur.

Het schap zegt hard te werken aan betere communicatie. Ondernemers moeten informatie en onderzoeksresultaten waar zij voordeel van ondervinden, tijdig en op maat ontvangen, stelt het PT.

Het PT concludeerde in juli dat het de voorbije jaren er niet in is geslaagd om de toegevoegde waarde van het schap duidelijk te maken aan de achterban. Het PT-bestuur ontvouwde in juli daarom een toekomstvisie met daarin een andere rol voor deelsectoren en het PT-bestuur. Die visie kreeg veel kritiek van LTO Glaskracht en FloraHolland. Daarop trok het PT de plannen in.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.