Home

Achtergrond

PT besluit tot behoud sectorstructuur

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw heeft gisteren een streep gezet door een deel van de herstructureringsplannen voor besluitvorming.

Daardoor houdt het PT vast aan de sectorale aanpak. Partijen als FloraHolland en LTO Noord Glaskracht uitten recent kritiek op de plannen. FloraHolland wilde niet dat de invloed van sectorcommissies zou verdwijnen ten voordele van een sterker PT-bestuur. De sector moet zelf over de sectorale plannen moeten kunnen besluiten, stelde FloraHolland.

Het bestuur besprak gisteren de discussienota met toekomstvisie die in juli openbaar is gemaakt. In de nota stelt voorzitter Tjibbe Joustra ondermeer voor de deelsectoren zoals groente en fruit, bloemen en planten te laten vervallen. In plaats daarvoor moest een sectoroverstijgende aanpak per thema komen.

LTO Glaskracht denkt dat tuinbouwbedrijven meer steun voor financieringsplannen houden als dat binnen sectorcommissies gebeurt in plaats van overkoepelende thema's en programma's.

Wel besloot het PT-bestuur dat branche-organisaties per deelsector onderzoeken welke taken privaat of publiekelijk zijn. Ook kijkt een werkgroep naar mogelijkheden om tussen deelsectoren toch thema's samen op te pakken, zoals Kas als Energiebron een samenwerking is van sierteelt een groenteteelt. Voorstellen uit de werkgroep worden in de bestuursvergadering in maart 2010 besproken.

Of registreer je om te kunnen reageren.